• Imprimeix

Dret i entitats jurídiques

Infografia

Infografia

Al llarg de l'any 2016 es van presentar 25.574 sol·licituds d’inscripció, de les quals 8.159 van ser sol·licituds telemàtiques, la qual cosa va suposar un increment del 63,24 % respecte de l’any 2015.

Les sol·licituds més representatives van ser les següents:

- Modificació d’òrgans de govern: 7.905
- Certificació: 4.333
- Inscripció: 4.257
- Presentació de comptes: 2.423
- Modificació d’estatuts: 1.134

Respecte de les entitats jurídiques, l’any 2016 hi va haver inscrits 127 col·legis professionals, 17 consells de col·legis, 67.153 associacions i 2.574 fundacions.
El sector cultural va estar el sector amb més inscripcions, tant pel que fa a fundacions com associacions.

Respecte dels grups d’interès, l’any 2016 hi ha haver 1.318 grups d’interès inscrits distribuïts per àmbits de la següent manera:

- Sector empresarial i de base associativa: 545
- Organitzacions no governamentals: 499
- Consultoria i assessorament: 165
- Sector científic i investigació: 29
- Vinculats a comunitats religioses: 8

Així mateix, durant el 2016 es van convocar a concurs 65 places de notaris i 40 places de registradors de la propietat. Es van dictar 14 resolucions a recursos governatius.

Data d'actualització:  26.04.2017