• Imprimeix

Dret i entitats jurídiques

Infografia del Departament de Justícia 2015. Dret i entitats jurídiques

Al llarg de l'any 2015 es van presentar 13.327 sol·licituds d'inscripcions registrals. En data 31 de desembre de 2014 hi havia inscrites al Registre d'Entitats Jurídiques 72.427 associacions i 2.939 fundacions. En data 31.12.2015 hi havia 145 col·legis o consells de col·legis professionals inscrits al Registre d'Entitats Jurídiques.

Així mateix, durant el 2015 es van convocar a concurs 60 places de notaris i 20 places de registradors de la propietat.

Es van dictar 15 resolucions a recursos governatius.

L'any 2015 es va crear el Registre de grups d'interès i s'hi van registrar 5 grups.

Data d'actualització:  22.02.2016