• Imprimeix

Dret i entitats jurídiques

infografia_dret_entitats

Al llarg de l'any 2017 es van presentar 37.986 sol·licituds d'inscripcions registrals, un 26,6% de les quals es van presentar telemàticament. En data 31 de desembre de 2017 hi havia inscrites al Registre d'Entitats Jurídiques un total de 72.891 entitats jurídiques (69.919 associacions i federacions, 2.586 fundacions, 127 col·legis professionals i 17 consells de col·legis professionals). Pel que fa a altres àmbits, durant el 2017 es van inscriure 2.503 grups d'interès i 7.172 parelles estables.

Així mateix, durant el 2017 es van convocar a concurs 87 places de notaris i 38 places de registradors de la propietat.

Es van dictar 29 resolucions a recursos governatius.

Data d'actualització:  03.07.2018