• Imprimeix

Justícia juvenil

Infografia del Departament de Justícia 2015. Justícia Juvenil

Durant l'any 2015 s'han atès 5.564 menors, dels quals 3.200 estaven a la franja d'edat de 14 a 17 anys, i s'han incoat 3.756 procediments.

Per àmbits, s'han fet les següents intervencions:
- Assessorament tècnic: 4.631
- Mediació penal: 1.657
- Medi obert: 3.527
- Internament en centre educatiu: 779

Pel que fa a la mediació penal, hi han accedit 1.607 persones, amb una mitjana de 16,7 anys, de les quals 1.335 eren homes i 272 dones. Els delictes principals han estat contra el patrimoni, un 40% del total, seguit del de lesions, amb un 30%. 

Data d'actualització:  01.03.2016