• Imprimeix

Justícia juvenil

Infografia

Durant l'any 2016 s'han atès 5.481 menors, dels quals 3.143 estaven a la franja d'edat de 14 a 17 anys, i s'han incoat 3.897 procediments.

Per àmbits, s'han fet les següents intervencions:
- Assessorament tècnic: 5.011, respecte de les 4.631 fetes l’any 2015
- Mediació penal: 1.652, respecte de les 1.657 fetes l’any 2015
- Medi obert: 3.257, respecte de les 3.527 fetes l’any 2015
- Internament en centre educatiu: 693, respecte de les 779 fetes l’any 2015

Pel que fa a les mesures fermes, l’any 2016 hi ha hagut 1.630 persones amb mesures fermes notificades, de les quals 1.384 eren nois i 246 eren noies. La mitjana d’edat per a tots dos sexes ha estat de 16,5 anys. Els delictes principals han estat contra el patrimoni, un 43,1% del total, seguit del de lesions, amb un 29,5 %.

Data d'actualització:  16.06.2017