• Imprimeix

Consulta pública

  • Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei per fomentar la mediació en conflictes familiars

    El Departament de Justícia obre a consulta pública prèvia l'elaboració de l'Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l'establiment de l'obligatorietat de la sessió informativa sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, en relació amb el canvi de denominació del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 

    Podeu fer-hi les aportacions que estimeu convenients fins al dia 31 d'octubre de 2018

Data d'actualització:  15.10.2018