• Imprimeix

Projecte de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no-discriminació de les persones amb discapacitat sensorial