• Imprimeix

Projecte d'ordre per la qual s'aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals

La interlocutòria del Tribunal Constitucional de 20 de març de 2018 manté la suspensió dels articles 6, 8,10 i 11 i la disposició addicional final de la Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. Aquesta interlocutòria es va dictar en el Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4751-2017, promogut pel president del Govern contra la llei esmentada. L'article 10 de la Llei —que va ser objecte de suspensió— creava el Registre electrònic de voluntats digitals.

Data d'actualització:  19.06.2018