NOTA: Les normes marcades amb el codi CBLP s'han extret del llibre Codi bàsic de legislació penitenciària, publicat el mes de febrer de 2001.

 

Normativa estatal

Normativa internacional

Data d'actualització:  12.06.2018