• Imprimeix

Plans i programes

Plans i projectes estratègics

Un pla d'actuació és un document estratègic que descriu l'escenari de futur que es vol aconseguir i les accions que es volen fer per a arribar-hi. Els plans d’actuació són l'eix vertebrador de la política del Departament de Justícia, ja que marquen les grans línies estratègiques de treball. A continuació es poden consultar els plans i projectes sectorials del Departament.

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

Data d'actualització:  01.03.2017

Enllaços relacionats