• Imprimeix

Igualtat de gènere

Igualtat de gènere

En aquest espai es presenten els instruments principals de què disposa el Departament de Justícia per al desplegament de les polítiques de gènere, tant a nivell intern com de l'acció departamental vers la ciutadania. Aquests recursos poden ser propis del departament, de la resta de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i també d'altres organismes o institucions.

Les actuacions dutes a terme s’emmarquen dins del Pla de polítiques de gènere 2012-2015, aprovat per l'Acord de Govern 117/2012, de 20 de novembre, impulsat per l'Institut Català de les Dones i que es reflecteixen en els informes de seguiment de la transversalitat de gènere amb caràcter anual.