• Imprimeix

Igualtat de gènere

En aquest espai es presenten els instruments principals de què disposa el Departament de Justícia per al desplegament de les polítiques de gènere, tant a nivell intern com de l'acció departamental vers la ciutadania. Aquests recursos poden ser propis del departament, de la resta de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i també d'altres organismes o institucions.