• Imprimeix

Actuacions del Departament

1. Grup de treball de transversalitat de gènere

El 4 de novembre de 2014 es va constituir formalment el Grup de treball de transversalitat de gènere del Departament de Justícia. La constitució d’aquest grup representa un pas endavant en la feina feta per la xarxa de gènere del Departament que els darrers anys s’ha enfortit amb la concreció i avaluació dels plans de polítiques de dones, l’elaboració de l’informe de transversalitat de gènere 2013, la col·laboració en l’elaboració del pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en fase d’aprovació, i amb altres accions amb perspectiva de gènere desenvolupades en els diferents àmbits sectorials on incideixen les competències del Departament.


2. Informes de transversalitat de gènere

Les principals actuacions del Departament de Justícia amb perspectiva de gènere pel que fa a l'any 2014 s'han recollit en l'Informe de seguiment de la transversalitat de gènere del Departament de Justícia 2014, d'acord amb l'anàlisi d'indicadors proposat en el si de la Comissió Tècnica Interdepartamental del Pla estratègic de polítiques de dones.

L'any 2013 es va publicar el primer Informe de seguiment de la transversalitat de gènere del Departament de Justícia.

3. Execució penal i dona

A banda de les actuacions incloses en l’informe de transversalitat de gènere de l’any 2013, cal destacar la tasca feta pel projecte AlfaDigital TIC i Presó, amb la publicació de relats digitals i també la publicació periòdica del butlletí digital dMagaZine Femení Singular,  del CP Dones de Barcelona.

El dia 8 de maig de 2014 va tenir lloc la III Mostra Sant Jordi DigiTale al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona. El teatre del centre, al complet (prop de 50 espectadores, entre les quals hi havia les autores de les produccions presentades a la Mostra) va ser l'espai on es va poder gaudir de les produccions d'enguany fetes al centre i d’una selecció de treballs d’altres centres.

Totes les produccions estan basades en textos propis i els resultats són molt atractius i d'una gran força comunicativa.

En alguns treballs es posa de manifest un enfocament global i de llarg abast de la perspectiva de gènere, no només lligat a la violència i al maltractament, sinó d’utilització de les TIC en l’àmbit penitenciari de forma transversal com a mitjà d’expressió del pensament, la creació artística i el sentiment de les dones, i també de les visions dels homes vers les dones: 

Ella llora, videoclip creat al Centre Penitenciari Quatre Camins: una mirada dels homes sobre la violència de gènere.

Tres lunas, de Mariana, Centre Penitenciari de Dones. Videorelat presentat en la III Mostra Sant Jordi DigiTale: reflexions de dona amb veu i creativitat de dona.

Bring Back Our Girls, una interessant col·laboració entre el monitor de teatre i la monitora d’arts plàstiques de Centre Penitenciari d’Homes Barcelona que aprofiten l’ús de les TIC per enviar un missatge d’esperança a les nenes segrestades en Nigèria en què s’identifiquen amb la seva situació.  

També s’han dut a terme actuacions formatives en format de tallers: CP Dones i CP Brians 1 Dones amb tallers d’audio i videorelats.

Data d'actualització:  16.01.2015