• Imprimeix

Violència masclista

fasdfa

El Departament de Justícia impulsa activament l’eradicació de la violència masclista en la nostra societat, en el marc del Programa d'intervenció integral contra la violència masclista 2012-2015. Participa en vint actuacions, coordinades per altres departaments, i lidera les deu actuacions següents:

  1. Seguiment especialitzat de les víctimes de violència masclista en l'àmbit de les competències del Departament de Justícia.
  2. Impuls a la cooperació i coordinació entre els actors dels diferents àmbits en el seguiment i l'atenció integral de les víctimes de violència masclista en l'àmbit de les competències del Departament de Justícia.
  3. Revisió i optimització dels programes i les intervencions dels equips d'assessorament tècnic penal i de les unitats de valoració forense integral en la jurisdicció ordinària. 
  4. Impuls de programes de tractament i rehabilitació adreçats a homes penats per violència masclista. 
  5. Implementació de la perspectiva de gènere en la intervenció amb homes joves empresonats per evitar relacions abusives i formentar-ne d'igualitàries.
  6. Programa d'assistència jurídica gratuïta prestat a través del servei de guàrdia permanent i torns especialitzats en violència sobre la dona. 
  7. Millora dels sistemes de recollida d'informació de violència de gènere i masclista en el sistema judicial. 
  8. Impuls de la recerca per a l'abordatge de la violència masclista en les intervencions en els àmbits de justícia i d'execució penal. 
  9. Formació específica dels professionals dels àmbits de justícia i d'execució penal per a l'abordatge de la violència masclista. 
  10. Prevenció de la revictimització de les víctimes de violència masclista en els processos judicials.

 

El Departament de Justícia també participa en el Programa de mesures per a la intervenció amb filles i fills de dones en situació de violència masclista 2014-2017.