• Imprimeix

Recursos i resolucions judicials en contractació pública

Aquesta pàgina es destina a publicar, si n'hi ha, les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació en l'àmbit del Departament de Justícia, i també els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes. S'hi aplica el principi de transparència en la contractació pública que estableix l'article 13 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Resolucions judicials

Data d'actualització:  22.12.2015