• Imprimeix

Justícia penal

Plataforma Europea de Justícia Penal

Logos de les entitats membres de la Comissió de Justícia Penal EuropeaLa Plataforma Europea de Justícia Penal - Criminal Justice Platfom Europe (CJPE) - és una iniciativa conjunta de tres organitzacions europees —EuroPris, EFRJ i CEP- que treballen amb víctimes, infractors i comunitats i que s’ocupen de diferents àrees de la justícia: mesures penals alternatives, justícia restaurativa i presons.

Cada organització de la Plataforma està conformada per autoritats públiques, organitzacions no governamentals, institucions acadèmiques i experts individuals. Catalunya aposta per impulsar un sistema d’execució penal comú a la Unió Europea i en conseqüència el desembre de 2014 es va signar un acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i la Plataforma de Justícia Penal Europea, fruit del qual el Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada esdevé la seu de la Plataforma.

Objectiu
Coordinar les organitzacions professionals europees en l’àmbit de la justícia penal per tal de reduir la reincidència i l'impacte de la delinqüència, així com millorar els mètodes de treball amb les víctimes, els delinqüents i les comunitats en tots els països d'Europa.

El Govern català, i en concret el Departament de Justícia, reconeix la importància de la innovadora tasca de col·laboració amb la Plataforma i és per això que li dóna suport proporcionant-li una seu a Barcelona per dur a terme seminaris, tallers d’experts i conferències internacionals, així com suport tècnic professional per organitzar aquests actes.

Membres
Confederation of European Probation - CEP
European Forum for Restorative Justice  - EFRJ
European Organisation of Prison and Correctional Services – EuroPris

Prioritats
- La implementació de la Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea per la qual s'estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, inclosos els acords de justícia restaurativa.
- Qüestions relatives a l'aplicació de les decisions marc de la UE 909, 829 i 947.
- La radicalització religiosa i l’extremisme violent en l’àmbit de la justícia penal.
- L’abordatge conjunt en l’àrea del tractament de drogodependències, relacions familiars, salut mental i rehabilitació, en les diferents àrees de la justícia penal.
- Assessorament a les diferents institucions europees amb relació a les noves estratègies i iniciatives des del punt de vista dels professionals que treballen en els diferents àmbits.
- Compartir informació i coneixement entre les tres organitzacions i els seus membres així com beneficiar-se del treball conjunt i la mirada transversal en les diferents àrees. 

Temporalitat
S’inicia el 2011 i no té període de finalització establert. S’estableix un període de revisió i avaluació anual.

Cost
El programa no té cost pel Departament. El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada contribuirà en part de les despeses dels experts ponents tenint en compte les seves normes internes.

Responsables
Berta Framis, tècnica de recerca del CEJFE i Development Manager de la Criminal Justice Platform Europe
Marta Ferrer, cap de l’Àrea d’Investigació i Formació Social i Criminològica (CEJFE)

 

Reunions internes
S’han celebrat 15 reunions de la junta en diferents parts d'Europa les quals han reunit els principals líders de cada una de les organitzacions amb l’objectiu de planificar, organitzar, discutir els temes i establir l'agenda de la Plataforma.

Actes públics

Del 4 al 7 de juliol de 2017- International Criminal Justice Summer Courses. Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada. Primera edició d’un curs internacional d’estiu, altament valorat pels assistents, focalitzat en 3 temes: Desistiment del delicte, Radicalització i Motivació al canvi. El curs va consistir en conferències plenàries i tallers que aprofundien durant els 4 dies de durada els tres temes esmentats.

3 de novembre de 2016 - Seminari Internacional Alternatives to Detention a Barcelona. Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada. Ponències i tallers liderats per experts en execució penal i en justícia restaurativa d’arreu d’Europa. Les ponències van donar una visió global de les alternatives a la presó que s’estan implementant en territori europeu i a través dels tallers es va reflexionar sobre la necessitat de diversificar-les i d'ampliar-ne l'ús.

3 de desembre de 2015 – Seminari Internacional a Brussel·les. Delegació Catalana del Govern. Aplicació de les decisions marc 2008/909 /JAI del Consell, 2008/947/JAI i 2009/829/JAI que cobreix: El reconeixement mutu de les resolucions judicials sobre penes o mesures privatives de llibertat,  les decisions sobre llibertat vigilada i les mesures penals alternatives i les mesures de vigilància com a substitució de la presó provisional.

14 d’octubre de 2015 – Conferència Internacional a Barcelona. Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada. “Radicalització i Extremisme Violent: prevenció, tractament i seguiment”

11 i 12 de març de 2015 – Taller Internacional d’Experts a Barcelona. Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada. Revisant la implementació de la Directiva Europea de Víctimes.

4 desembre de 2014 – Signatura de l’acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i la Plataforma de Justícia Penal Europea. Barcelona, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

18 de setembre de 2014 – Seminari Internacional a Brussel·les. Delegació Catalana del Govern. Justícia Penal Europea: visions conjuntes per a una millor justícia penal

13 de maig de 2014 – Seminari Internacional a Barcelona. Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada. Perspectives internacionals sobre la implementació de la Directiva Europea de Víctimes.

13 de juny de 2013 – Seminari Internacional a Barcelona. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 'Què està passant a Europa en relació a les víctimes i als agressors?' i 'Millorant l’aplicació de la Directiva Europea de Víctimes'.

Els programes, els materials, així com els resums executius dels actes, es poden consultar a les pagines web de les organitzacions membres.

Des del 2012, els membres de la Plataforma assisteixen periòdicament a reunions amb alts funcionaris de la Comissió Europea i amb professionals del Parlament Europeu en les quals es fa la devolutiva dels resultats dels seminaris i conferències internacionals, i es debaten temes rellevants de l’agenda europea en l’àmbit de la justícia penal, i de l’agenda i els interessos de les organitzacions membres de la Plataforma.

La Plataforma s’ha coordinat amb representants del Consell d’Europa i les diferents organitzacions que la conformen tenen la condició d’experts o observadors en el Comitè Europeu sobre problemes penals (European Committee on Crime Problems – CDPC) i al Consell per a la Cooperació Criminològica (Council for Penological Co-Operation – PCCP).

- Díptic informatiu sobre la Plataforma
- Finalitats i objectius de la Plataforma i declaració de propòsits
- Plans d'acció anuals
- Actes de totes les reunions de la Plataforma
- Informes del contingut de tots els actes públics
- Materials i presentacions de tots els actes públics
- Resultats i recomanacions fruit del seminari d'experts sobre les la Directiva de Víctimes de Delictes que es va celebrar al CEJFE al març del 2015
- Document d’elements bàsics de referència per a la col·laboració entre els membres de la Plataforma
- Estratègia de comunicació (en preparació)
- Document conceptual per a l'acció conjunta
- Acord de col·laboració
- Document de síntesi sobre el seminari internacional celebrat a Brussel·les el setembre de 2014
- Document avaluatiu de les actuacions de la Plataforma des de desembre de 2012 fins al gener de 2015

Data d'actualització:  12.07.2017