• Imprimeix

Execució penal a la comunitat

LIAISE 2, Local Institutions Against Extremism II

El projecte Institucions locals contra l’extremisme II (LIAISE 2), cofinançat per la Unió Europea, promou l’enfortiment de la capacitat de les autoritats locals i regionals europees per prevenir i afrontar el problema de la radicalització que condueix a l’ús de la violència de caire extremista. 

Socis
LIAISE 2 inclou ciutats i regions europees i desenvolupa la cooperació arreu d’Europa en el context d’una xarxa especialitzada. Aquesta proposta treballarà en línia amb l’aliança de les ciutats europees contra l’extremisme violent, que hi va ser convidada conjuntament pel Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS) i el Congrés d’Autoritats Locals i Regionals del Consell d’Europa.

Liderat per l’EFUS, LIAISE 2 comprèn 29 socis de 10 països diferents, 18 ciutats i tres regions, així com quatre delegacions nacionals d’EFUS i tres ONG temàtiques:  Alexandropolis (GR), Augsburg (DE), Bagneux (FR), Bolonya (IT), Bordeus (FR), Brno (CZ), Brussel·les (BE), Düsseldorf (DE), Essen (DE), Generalitat de Catalunya (CAT), l’Hospitalet de Llobregat (CAT), Lieja (BE), Malmö (SE), Montreal (FR), París (FR), la Regió d’Emília (IT), Rotterdam (NL), Sarcelles (FR), Setúbal (PT), Tolosa de Llenguadoc (FR), la delegació belga d’EFUS (FBPSU), la delegació francesa d’EFUS (FFSU), la delegació italiana d’EFUS (FISU), la delegació alemanya d’EFUS (DEFUS), la Confederació  Europea de la Probation (CEP), l’associació alemanya UFUQ, el Ministeri de Treball, Afers Socials, Família i Integració de l’Estat de Baviera, el Ministeri de l’Interior de Bremen (DE), i l’Associació Cultures Interactives (DE).


Calendari
maig 2016- maig 2018

Activitats
Amb una durada de 24 mesos, LIAISE 2 organitzarà cinc conferències sobre diferents temes prioritaris en el combat contra la radicalització. A més, s’oferiran sessions formatives a les autoritats locals sòcies del projecte i se les ajudarà a implantar un projecte pilot on s’aplicarà, de manera adaptada a cada realitat local, l’expertesa obtinguda durant les sessions formatives. Finalment, es desenvoluparan propostes pràctiques innovadores. 

LIAISE 2 es fonamentarà en els resultats del primer projecte LIAISE, el qual va ser cofinançat per la UE.  Iniciat l’any 2014 per EFUS conjuntament amb 9 ciutats pertanyents a 5 països d’Europa, LIAISE va treballar en l’elaboració d’un programa d’entrenament i una guia per a les autoritats locals, de manera conjunta amb l’Institut pel Diàleg Estratègic, un centre de generació de pensament especialitzat en l’extremisme  ubicat al Regne Unit, i la ONG UFUQ, que treballa per a la promoció del diàleg intercultural.  La continuació lògica de LIAISE, LIAISE 2 emprarà les eines creades al llarg del primer projecte i les disseminarà a un nombre superior de ciutats.  El projecte LIAISE 2 donarà inici amb una primera conferència Europea els dies 26 i 27 de maig de 2016 a Bordeus.

2016
- Els dies 26 i 27 de maig, Carles Soler, subdirector general de Programes de Rehabilitació i Sanitat, va assistir a la primera reunió i al seminari internacional de posada en marxa del projecte que va tenir lloc a Bordeus.   


Cost
El Departament de Justícia rebrà una subvenció de 9.760€ per fer front a les despeses de personal per impartir un mòdul formatiu adreçat al personal de l'àmbit de l’execució penal de les dues direccions generals i per dissenyar i aplicar una experiència pilot de prevenció de la radicalització violenta (en centres penitenciaris, centres educatius de justícia juvenil,  i/o en el context comunitari).

Persona de contacte: Carles Soler