• Imprimeix

Justícia juvenil

Fact for minors

Promou l'atenció alternativa per a menors amb problemes de salut mental.

Institucions i països participants

Líder: National Coordination of Care Communities-CNCA (Itàlia)

Socis
- Psychoanalytic Institute for Social Research-IPRS (Itàlia)
- Institut Don Calabria (Itàlia)
Juvenile Justice Department-JJDC (Itàlia)
Christliches Jugenddorf Deutschland-CJD (Alemanya)
Catholic University Porto-CUP (Portugal)
Finnish Youth Research Network-FYRN (Finlàndia)
Parc Sanitari Sant Joan de Déu-PSSJD (Catalunya)
International Juvenile Justice Observatory-IJJO (Bèlgica)

Organismes públics
- Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration-BASFI (Hamburg, Alemanya)
Justice Ministry (Portugal)
- National Ombudsman (Finlàndia)
- Departament de Justícia (Catalunya)

Objectius

- Reforçar la capacitat de les unitats terapèutiques alternatives de 5 països europeus per tal de respondre les necessitats especials dels menors amb dificultats de caire psicològic, psiquiàtric o amb desordres de personalitat.
- Complementar els esforços de la Unió Europea en l'àrea dels drets de la infància mitjançant la millora dels sistemes d'atenció dels països participants.
- Assegurar que els menors atesos en comunitats terapèutiques alternatives gaudeixen de tots els seus drets, incloent-hi l'educació, la salut i els drets socials en general, en un context apropiat.- Reforçar la capacitació dels professionals.
- Reforçar els mecanismes de coordinació entre les diferents agències i professionals que hi intervenen.
- Promoure la sensibilització de la societat en relació mb els drets dels menors i en particular pel que fa als menors amb problemes de salut mental.

Activitats

Gestió
- 4 reunions de coordinació: Itàlia, Portugal, Catalunya i Brussel·les.
- Díptic explicatiu del projecte.
- Informe d'avaluació.
- Informe final.

Treball en xarxa
- Comitè transnacional. Es crea un Comitè transnacional integrat per un representant de cada una de les administracions competents dels països socis amb la finalitat d'analitzar el tipus d'interaccions entre les autoritats amb competències en matèria de justícia juvenil i salut mental.
- La Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil ha de coordinar la creació d'un comitè nacional integrat per representants de les diferents autoritats competents amb la finalitat d'elaborar un informe sobre l'estat del mapa de recursos i professionals i valorar les necessitats formatives que serveixin de base per a l'establiment d'un acord conjunt.

Capacitació
- Identificar bones pràctiques.
- Identificar i fer test de nous mètodes d’intervenció.
- Desenvolupar mòduls de capacitació.
- 8 tallers / 4 seminaris en línia.
- 2 seminaris internacionals.
- plataforma d'aprenentatge en línia.
- informe sobre les activitats de formació fetes.

Disseminació
- Guia europea per a gestors.
- Manual per a professionals.
- Pàgina web
- 5 conferències (1 conferència final a Brussel·les)

Calendari
Desembre 2016-juny 2018

 

2018

Juny
A partir de la feina feta en les reunions del CAN i amb les aportacions dels seus membres, es va enllestir el document El Consell Assessor Nacional: temes a debat i recomanacions, on es recullen les principals reflexions i conclusions elaborades pels membres participants en el decurs del projecte.

El dia 19 es va organitzar al CEJFE una jornada de cloenda per presentar els resultats de la tasca feta en el marc del projecte en què van assistir prop de 50 participants, professionals i responsables de serveis i programes dels departaments de Salut, Justícia, Treball, Afers Socials i Famílies, així com del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i de la Fundació Hospital Sant Pere Claver. Els assistents van poder conèixer el projecte, les principals conclusions assolides en el marc del CAN i els resultats del l’experiència pilot duta a terme per l’equip de la UT CE Els Til·lers-PSSJD. Així mateix, la Prof. Begoña Roman, doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, va fer la ponència “Bregant amb la complexitat per garantir els drets dels adolescents tutelats” que va recollir diferents qüestions clau en el treball amb adolescents tutelats i/o que han de complir una mesura judicial.

Els dies 26 i 27 i organitzada per l’Observatori Internacional de Justícia Juvenil, es va fer la quarta i darrera reunió de coordinació del projecte a Brussel·les, on es van posar en comú els aspectes de gestió administrativa i econòmica que cal dur a terme en aquesta darrera fase, es van presentar els resultats de les proves pilot fetes a cada país participant i de l’activitat desenvolupada pels respectius CAN. Així mateix, també es va presentar el curs en línia elaborat per l’Observatori Internacional de Justícia Juvenil.

Maig
El dia 3 es va fer la quarta reunió del CAN en la qual es va presentar l’esborrany d’un document on s'explica l’acció duta a terme pel CAN al llarg dels darrers 12 mesos, així com una proposta de recomanacions adreçades a les organitzacions competents. El document es va lliurar als components del CAN perquè en un termini fixat hi fessin esmenes i aportacions.

Maria Ribas va fer una presentació dels resultats preliminars de l'experiència pilot de intervenció i seguiment comunitari d’adolescents amb problemes de salut mental i addiccions en programes judicials de llibertat vigilada, duta a terme per l’equip de la Unitat Terapèutica del Centre Educatiu Els Til·lers-PSSJD.

Febrer
Els dies 15 i 22, es va dur a terme el Taller Ètica de la intervenció́ integral en menors infractors amb trastorns mentals a càrrec del Dr. Pep Ramos. Hi van assistir al voltant de 25 professionals entre els quals hi havia educadors socials, treballadors socials, psiquiatres, psicòlegs, coordinadors de l’àmbit de la justícia juvenil, salut i protecció de menors, així com altres professionals que treballen en l’àmbit de l’atenció a menors amb trastorns de salut mental i/o addicions que han de complir una mesura judicial d’internament terapèutic.

Gener
Del 16 al 18 es va fer la tercera reunió de coordinació del projecte a la seu de la Universitat Catòlica de Porto. L’agenda de treball es va desenvolupar al voltant de tres eixos principals:

  • La coordinació i posada en comú entre tots els socis mitjançant presentacions de les activitats dutes a terme a cada país, així com dels aspectes logístics i administratius més rellevants.
  • Les presentacions efectuades per diversos experts en relació amb la recerca sobre la prevalença de problemàtica de salut mental entre la població juvenil sotmesa a mesures judicials, els efectes de la institucionalització, models terapèutics.
  • La realització de la tercera posada en comú del Consell Assessor Transnacional de l’activitat duta a terme pels respectius CAN a cada un dels països participants.

2017

Novembre
El dia 22 es va fer la tercera reunió del CAN en la qual es van tractar els temes següents:

  • Exposició i debat de les actuacions fetes en el marc de l’experiència pilot de seguiment postmesura dels casos de persones donades d’alta de la unitat terapèutica CE Til·lers.
  • Informació sobre el Webminar del 27 de setembre: seminari impartit pel Dr. Jorge Tió, com a una de les activitats programades en el projecte.
  • Proposta de taller “Ètica de la intervenció integral amb menors infractors amb trastorns de salut mental” a càrrec del Dr. Ramos, al CEJFE el mes de febrer.
  • Informació sobre la signatura del nou Acord de coordinació entre el Departament de Justícia i el Departament de Salut per al desenvolupament d’un programa d’atenció a la salut mental i les addicions en el marc de les actuacions del serveis d’execució penal de Catalunya, que va tenir lloc el passat juliol.
  • Debat sobre el document final que haurà de consensuar el CAN quan finalitzi el projecte.

Juliol
El dia 12 es va fer la segona reunió del Consell Assessor Nacional de Catalunya (CAN) en la qual, després d’una introducció a càrrec de Teresa Clavaguera, es va iniciar el debat entorn l’abordatge interdepartamental, prenent com a punt de partida els dos convenis del Departament de Justícia amb Salut i amb Benestar Social en matèria d’atenció a menors sota control judicial i que presenten problemàtiques de salut mental i drogues. La segona part de la reunió, després de l'exposició inicial de Maria Ribas, es va destinar a fer el seguiment de les activitats realitzades per l’equip de la UT Til·lers.

Maig
Els dies 18 i 19 va celebrar a Barcelona la segona reunió del projecte amb el següent programa:

- 2a Reunió del grup de coordinació Seminari transnacional amb socis i experts
- 2a Reunió del Consell Assessor Transnacional

Cada organització associada va fer cada una presentació sobre les accions fetes en la fase inicial (mapa de serveis/models d’intervenció, identificació de necessitats formatives) i sobre els resultats obtinguts.
Els representants dels organismes públics que constitueixen el Consell Assessor Transnacional van informar del inici d’actuacions adreçades a la constitució dels consells assessors nacionals que hauran de fer el seguiment de les activitats de capacitació que s’emprenguin en cada país participant i l’obertura i coordinació d’un debat entre les diferents organitzacions públiques amb competències en matèria de justícia juvenil i salut mental.

2016

Desembre
Els dies 2 i 3 es va fer la reunió de posada en marxa del projecte a la seu de l'Institut Psicoanalític per a la Recerca Social a la ciutat de Roma, amb el programa següent:

- Fer les presentacions de totes les organitzacions participants (15 minuts per país)
- Introducció als aspectes relatius a la subvenció rebuda de la UE
- Presentació de l'acció WS1: Xarxa multiagències i constitució del Consell Assessor Transnacional
- Presentació del WS2: Capacitació, objectius, estratègies i resultats esperats
- Presentació del WS3: Presentació de l’estratègia de disseminació a càrrec de l'Observatori Internacional de Justícia Juvenil

Data d'actualització:  24.07.2018

Projectes finalitzats