• Imprimeix

Justícia juvenil

Fact for minors

Promou l'atenció alternativa per a menors amb ploblemes de salut mental.

Institucions i països participants

Líder: National Coordination of Care Communities-CNCA (Itàlia)

Socis
- Psychoanalytic Institute for Social Research-IPRS (Itàlia)
- Institut Don Calabria (Itàlia)
Juvenile Justice Department-JJDC (Itàlia)
Christliches Jugenddorf Deutschland-CJD (Alemanya)
Catholic University Porto-CUP (Portugal)
Finnish Youth Research Network-FYRN (Finlàndia)
Parc Sanitari Sant Joan de Déu-PSSJD (Catalunya)
International Juvenile Justice Observatory-IJJO (Bèlgica)

Organismes públics
- Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration-BASFI (Hamburg, Alemanya)
Justice Ministry (Portugal)
- National Ombudsman (Finlàndia)
- Departament de Justícia (Catalunya)

Objectius

- Reforçar la capacitat de les unitats terapèutiques alternatives de 5 països europeus per tal de respondre les necessitats especials dels menors amb dificultats de caire psicològic, psiquiàtric o amb desordres de personalitat.
- Complementar els esforços de la Unió Europea en l'àrea dels drets de la infància mitjançant la millora dels sistemes d'atenció dels països participants.
- Assegurar que els menors atesos en comunitats terapèutiques alternatives gaudeixen de tots els seus drets, incloent-hi l'educació, la salut i els drets socials en general, en un context apropiat.- Reforçar la capacitació dels professionals.
- Reforçar els mecanismes de coordinació entre les diferents agències i professionals que hi intervenen.
- Promoure la sensibilització de la societat en relació mb els drets dels menors i en particular pel que fa als menors amb problemes de salut mental.

Activitats

Gestió
- 4 reunions de coordinació: Itàlia, Portugal, Catalunya i Brussel·les.
- Díptic explicatiu del projecte.
- Informe d'avaluació.
- Informe final.

Treball en xarxa
- Comitè transnacional. Es crea un Comitè transnacional integrat per un representant de cada una de les administracions competents dels països socis amb la finalitat d'analitzar el tipus d'interaccions entre les autoritats amb competències en matèria de justícia juvenil i salut mental.
- La Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil ha de coordinar la creació d'un comitè nacional integrat per representants de les diferents autoritats competents amb la finalitat d'elaborar un informe sobre l'estat del mapa de recursos i professionals i valorar les necessitats formatives que serveixin de base per a l'establiment d'un acord conjunt.

Capacitació
- Identificar bones pràctiques.
- Identificar i fer test de nous mètodes d’intervenció.
- Desenvolupar mòduls de capacitació.
- 8 tallers / 4 seminaris en línia.
- 2 seminaris internacionals.
- plataforma d'aprenentatge en línia.
- informe sobre les activitats de formació fetes.

Disseminació
- Guia europea per a gestors.
- Manual per a professionals.
- Pàgina web
- 5 conferències (1 conferència final a Brussel·les)

Calendari
Desembre 2016-juny 2018

Data d'actualització:  09.03.2017

Projectes finalitzats