• Imprimeix

Reinserció

L'any 2015 es va signar un acord marc de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el CIRE per desenvolupar diversos projectes de formació professional per a l’ocupació, borsa de treball i orientació laboral, tant per a persones menors com per a majors de 25 anys privades de llibertat o sotmeses a mesures alternatives i ateses pel Departament de Justícia. Per a poder-los desenvolupar, els projectes reben el cofinançament de fons europeus.

En aquest sentit, un dels objectius estratègics del CIRE és la implementació i desenvolupament d’un projecte de certificats de professionalitat basat en el reconeixement de la formació professional per a l'ocupació impartida en els centres, amb la finalitat de certificar i acreditar les competències professionals dels alumnes.

Aquest model de formació professional per a l’ocupació ha de permetre millorar els continguts dels programes, adaptant-los a les necessitats del mercat laboral actual i al treball penitenciari. Per altra banda, aquesta formació ha de tenir el reconeixement per part del teixit productiu català perquè la formació impartida esdevingui un instrument real de reinserció sociolaboral.

En relació al programa de Garantia Juvenil, aquesta és una iniciativa europea d'ocupació per a reduir l'atur juvenil.

Data d'actualització:  03.01.2017