• Imprimeix

Serveis penitenciaris

            

Projecte núm. 2016-1-FR01-KA204-023846

Les organitzacions associades al projecte Ready...go volen promoure el tema de l'esport a les presons com una via per a la reinserció dels interns basada en una preparació que es compon d'accions pedagògiques de dimensió formativa i terapèutica.

Calendari 
Setembre 2016 - febrer 2019 

Participants 
Líder: EuroCIDES (França)

Socis:
- Centre Penitenciari Hameenlinna (Finlàndia)
- Prison Department (Xipre)
- Centre penitenciari Corradino (Malta)
- Probation service of Daugavpils (Latvia Eppea)
- Universitat de Brescia / Prison Ombusman (Itàlia)
- Centre penitenciari Zweibrucken (Alemanya)
- Direcció General de Serveis Penitenciaris (Catalunya)

Objectiu
Analitzar les necessitats a les presons europees en matèria d'esports, elaborar un catàleg de perfils professionals per esbrinar les necessitats en formació, dissenyar i aplicar un paquet formatiu adreçat als monitors esportius i proposar recomanacions en termes d'infraestructures esportives a les presons europees.

Activitats
- Estudi comparatiu sobre l'esport a presó a Europa (enquestes a monitor i interns).
- Mapa de bones pràctiques.
- Disseny i experimentació de noves eines d'intervenció.
- Guia metodològica i recomanacions.

Responsable
David Ballester, coordinador d'esports de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.Rete Universitaria SocioCulturale per l’Istruzione e il Recupero in Carcere. 
Programa Erasmus+  2014-1-IT02-KA204-003517

RiUscire pretén prendre els avantatges de la dimensió multi/plurilingüe i intercultural del context penitenciari amb ànim de fer-lo esdevenir un espai de recursos, d'apoderament i de rehabilitació a través de cursos integrats de formació adreçats a interns estrangers, i a personal penitenciari i docents. 

Tal com promou la Comissió Europea (Budapest, 2010) en la promoció de les bones pràctiques als centres penitenciaris, Pathways to Inclusion, el projecte contribuirà, a llarg termini, a transformar l'ambient de les presons com un lloc d'exclusió i privació en un espai d'enriquiment i preparació per a la reintegració a la societat. 

Calendari 
Setembre 2014 - agost 2017 

Participants 
Líder: Università per Stranieri di Siena (Itàlia)

Socis:
- Universitat Autònoma de Barcelona (Catalunya)
- Otto Friedrich-Universität Bamberg (Alemanya)
- Université Paris Diderot – Paris 7 (França)
- Fundaçao Fernando Pessoa – Universidade Fernando Pessoa (Portugal)
- Istituto Superiore di Studi Penitenziari (Itàlia)

Organitzacions associades: Les administracions penitenciàries d'Itàlia, Alemanya, França, Portugal i Catalunya.

Objectius
- Millorar la diversitat multi/plurilingüe inherent al context de les presons.
- Promoure l'educació d'adults a les presons a través de la comunicació intercultural.
- Desenvolupar les habilitats lingüístico-culturals i lingüístico-professionals dels detinguts per a la seva reintegració social i ocupacional.
- Oferir als treballadors les eines per millorar la comprensió dels processos de comunicació amb els presos estrangers i als docents una metodologia d'ensenyament dissenyada per optimitzar els resultats dels cursos de formació adreçats al públic objectiu (els presos estrangers).

 Activitats (previstes al llarg del projecte)
- Creació de la pàgina web del projecte www.riuscire.eu (en construcció).
- Creació i administració de qüestionaris per als interns, personal penitenciari i professorat.
- Creació d'un síl·labus de llengua catalana amb fins específics nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).
- Creació de materials de català (continguts gramaticals, lèxics, pragmàtics, socioculturals...) amb fins específics – nivell B2 MECR.
- Curs de llengua catalana amb fins específics per als interns.
- Tallers i seminaris de formació per al professorat de llengua.
- Tallers i seminaris de formació intercultural per al personal penitenciari.

2016
Maig
Entrevista amb el professor del curs per a soldadors de l’Escola Santiago Rusiñol, contacte amb els interns que hi participen i visita del taller. L’objectiu d’aquesta visita era obtenir més informació per dissenyar les unitats didàctiques del material per al curs de català L2 amb finalitats específiques. En aquesta visita es van repartir qüestionaris per a una segona recollida de dades.
Tenint en compte que la població del centre penitenciari és molt fluctuant, aquesta segona recollida permetrà veure si amb una mostra diferent, al final de tot un any escolar, les respostes són semblants i en conseqüència, generalitzar els resultats. També es van deixar consignes i pautes per poder obtenir els relats de vida lingüística dels interns que faran el curs de català L2. La pedagoga del centre va convidar els interns a fer unes entrevistes i la directora de l’escola va suggerir una possible mestra que podria dur a terme el curs de català L2 al llarg del mes d’agost.

Abril
- El dia 16, en el marc del congrés AESLA, que va tenir lloc a la Universitat d’Alacant, es va presentar la comunicació Creación de un sílabo para un curso de fines específicos dirigido a jóvenes internos. Análisis de repertorios lingüísticos y culturales en un contexto penitenciario (Marilisa Birello i Marina Casadellà).
- Seminari per als estudiants del grau d’educació primària de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona de les assignatures projecte lingüístic de centre, plurilingüisme i acollida lingüística. Cal destacar que una alumna va elaborar el treball de fi de grau sobre el projecte RiUscire.

Març
- Els dies 30 de març i 1 d’abril, en el marc del congrés LIAM, Linguistic Integration of Adult Migrants, que va tenir lloc a la seu del Consell d’Europa a Estrasburg, es van presentar els resultats preliminars obtinguts de l’anàlisi dels qüestionaris fets durant la ponència Plurilingual repertoires and linguistic and professional development of inmate migrants in Spain and Germany (Marilisa Birello i Marco Depietri). Quant als resultats de les bones pràctiques, es van recollir en el cartell Immigrants and prisons: good practices in Europe (Antonella Benucci i Marilisa Birello).

Febrer
- Entrevistes a dues mestres del centre educatiu Santiago Rusiñol per poder conèixer amb més profunditat el context i ajustar els materials al curs de català i l’acció formativa.
- Reunió amb el director del CP Joves per parlar d’un possible material per a la millora de la competència lingüística dels interns que el centre penitenciari necessitaria.

Gener
Els dies 22 i 23 té lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona el I Seminari internacional del projecte en el qual participen Manel Parra i Jaume Martín de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

2015
Novembre
Recollida d’informació sobre les bones pràctiques dutes a terme al Centre Penitenciari de Joves per fer-ne una anàlisi conjuntament amb les recollides als altres països.

Octubre
Distribució dels qüestionaris als interns, als docents i al personal penitenciari. Els qüestionaris són necessaris per detectar les necessitats de tots els actors implicats i poder fer una proposta didàctica i de formació lingüística per als interns; una formació metodològica per al professorat i una formació en comunicació intercultural per al personal penitenciari.

Juliol
Reunió de treball al Centre Penitenciari de Joves, amb l’equip directiu del centre i la directora de l’Escola Santiago Rusiñol en la qual es va decidir fer un mòdul de 30 hores de català, en tant que segona llengua, nivell B2 parcial, integrat en un curs professional per a soldadors que es duria a terme al llarg del curs escolar 2015-16.

Cost
204.723 euros 

Responsables
Manel Parra / Jaume Martín

               

El projecte PriMedia consisteix en la posada en comú i millora de les actuals iniciatives que hi ha a Europa en matèria d’ús de les noves tecnologies en el context penitenciari.

Institucions i països participants (líders i socis)

TCOT (Col·legi d'Educadors de Londres), Regne Unit
Sonder Omme Prison, Dinamarca
Halden Prison, Noruega
Gymnasium and Lyceum, Polònia
POLO Europa, Itàlia
South West College, Regne Unit
Amitie, Itàlia
Integra, Bèlgica
IMOTEC, Lituània
SEEDS, Regne Unit
DJI, Holanda
- Departament de Justícia de la Generalitat, Catalunya
Izmay, Turquia

Objectius
Creació d’una xarxa europea d’organitzacions que promogui l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i multimèdia en el context penitenciari.

Calendari 
Desembre de 2012 - juny 2016

Activitats
Recerca, identificació de bones pràctiques, aplicació de bones pràctiques mitjançant tallers específics, creació d’un web, avaluació del projecte i explotació de resultats.

2015
- Del 12 al 14 d’octubre es va celebrar la darrera reunió de coordinació i la Conferència final del projecte a la ciutat de Rotterdam. El dia 12 va tenir lloc la reunió del grup coordinador per ultimar els darrers detalls a tractar en la reunió final amb tots els socis. El dia 13 al mati es va visitar el centre penitenciari PI Krimpen i es va fer una reunió de treball en què es van tractar els darrers arranjaments a fer amb vista a la conferència, l’avaluació externa del projecte, els aspectes financers, la disseminació dels treballs efectuats mitjançant la web, l’elaboració de l'informa final. El mateix dia després del sopar es va fer un passi de vídeos presentat per Peter Baaijen, responsable de biblioteques dels centres penitenciaris d’Holanda.
El programa de la conferència va incloure presentacions relatives a “gamification” o “ludificació” (mètode d’aprenentatge mitjançant jocs amb tecnologies digitals) per a població exclosa i sobre el paper de les TIC i les eines multimèdia a les presons d’Europa, discussions amb experts internacionals, tallers i demostracions de bones pràctiques en més d’una dotzena de països mitjançant la xarxa i els seus associats.

-Els dies 27 i 28 de gener es va fer la reunió de coordinació del projecte a la presó de Halden (Noruega) amb la participació de totes les organitzacions associades al projecte. El Centre Penitenciari de Halden es va encarregar de la organització del Concurs d'Obres Multimèdia en el qual es van presentar treballs dels centres penitenciaris de la major part dels països associats a PriMedia. El 1er premi se'l va endur Stigma blossoms, realitzat per Agnese Mattanò, conjuntament amb un grup d’interns de la presó de joves P. Siciliani, de Bolònia. El 2on premi va ser pel documental Fàbrica realitzat pel taller d’Audiovisuals LACA del Centre Penitenciari de Joves, que posa de manifest les dificultats per comunicar-se i trobar la manera, encertada o equivocada, en què aprenem codis culturals per trencar la barrera del silenci.

2014
- Del 9 al 11 d’abril es va dur a terme el 2n taller de bones pràctiques a Sofia (TIC)
- Del 15 al 17 de setembre es va dur a terme la reunió de coordinació de PriMedia al CP Sonder Omme i la 2a Conferència Internacional sobre Bones Pràctiques en TIC i Multimèdia a Kolding, Dinamarca.
- Del 21 al 23 de gener, reunió de coordinació tècnica del Projecte PRIMEDIA a Barcelona, a la qual van assistir un total de 20 participants en representació de totes les organitzacions associades a la xarxa.
Les reunions de treball van tenir lloc a la seu del CEJFE i al CP Quatre Camins. Així mateix es van organitzar diverses trobades amb professionals i equips de l’àrea de tractament dels CP de Quatre Camins i Joves, amb la finalitat de contrastar aprenentatges i usos de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els centres penitenciaris amb els visitants europeus.

Tríptic seminari de treball (PDF, 164 kB)

2013
- Els dies 4 i 5 de setembre de es va dur a terme a la seu del Museu d'Art Modern de Bolonya (MAMBO) la reunió del grup de treball i la "1a Conferència Internacional del Projecte PriMedia: ICT & Multimedia Tools for Prison Education". A aquesta conferència, hi van assistir Jaume Martin, responsable de relacions internacionals i Julio Zino, responsable de Nous Projectes i Programes de Contingut Transversal de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Més informació

Cost
El projecte té un cost de 580.907 € dels quals la Comissió Europea finança 435.690 €. A la Direcció General de Serveis Penitenciaris li corresponen 18.918 € per cobrir les despeses de participació en les diverses reunions de coordinació i conferències en què es presentin les actuacions relatives a les TIC en els centres penitenciaris de Catalunya.

Responsables
Julio ZinoJaume Martín

  
With financial support from the Justice Program of the European Union

Transferring sentences-Transferring people
 o Transferint sentències, transferint gent, percepcions i obstacles en l'aplicació del FD 2008/909/JHA, és un estudi sobre la població romanesa internada en centres penitenciaris d’Itàlia, Espanya i Catalunya.

Institucions i països participants (líders i socis)
National Offender Management Service (líder)
- Administracions penitenciàries de Romania, Itàlia, Espanya i Catalunya
- Universitats de Monfort i Bucarest
Europris (Organització Europea de Presons)

Objectius

  1. Creació d’un mecanisme d’intercanvi d’informació en aplicació de la DM 2008/909/JHA de la Unió Europea per el transfer d’interns residents a la UE i un estudi de cas dels interns de nacionalitat romanesa
  2. Espanya, Itàlia i Catalunya són les tres administracions penitenciàries amb el nombre més elevat d'interns d'origen romanès. L'estudi està orientat cap a l'anàlisi de les possibilitats d'aplicació en aquests casos de la Decisió marc 2008/909, de reconeixement de sentències d'execució de penes de presó entre països de la Unió Europea.


Calendari

Maig 2014 -maig 2016

Activitats
- Estudi del perfil social i situació jurídica penal dels interns de nacionalitat romanesa en els centres penitenciaris d'Espanya, Itàlia i Catalunya i ponderació de les possibilitats d'aplicació de la Decisió marc 2008/909.
- Investigació sobre les necessitats formatives del personal penitenciari.
- Manual per als interns (amb informació rellevant relativa al procés de transferència, d'acord amb la Decisió marc 909), amb orientacions per a la reinserció social.
- Contacte amb la víctima; organització de grups amb representants dels estats membres per elaborar una guia sobre la participació de la víctima, d'acord amb la directiva europea sobre la posició de les víctimes en els procediments penals.
- Intercanvi d'informació; anàlisi de la informació necessària per efectuar els traspassos d'interns i els aspectes legals recollits en la legislació europea sobre protecció de dades i possible disseny d'una plataforma per facilitar el traspàs d'informació.

2016
Els dies 4 i 5 de febrer de 2016 va tenir lloc a Bucarest la conferència final, organitzada conjuntament per NOMS (en qualitat d'organització líder del projecte) i per l’Administració penitenciària de Romania. Catalunya va ser convidada com a organització associada.
La conferència va estar destinada a presentar els treballs efectuats al llarg del projecte. En el Regne Unit, la NOMS ha organitzat grups focals a les presons per identificar les preocupacions dels interns amb relació a la DM 909 i quina informació que els fos útil es podria incorporar en el Manual per als interns.
El Ministeri de Justícia i Seguretat dels Països Baixos ha liderat l’elaboració d’un paquet formatiu per als professionals i el personal penitenciari per facilitar-los la comprensió del procés de transferència amb la DM 909 i aprofundir-hi. La Universitat de Bucarest, l'Administració Nacional de Presons romanesa, la Universitat de Huelva i l'Administració de presons italiana han estat explorant els obstacles legislatius per a la implementació de FDM 909 i revisant casos 'en viu' per avaluar el procés de transferència dels interns. Aquestes qüestions s'han examinat també amb grups focals amb representants de l’Administració de justícia italians, espanyols i romanesos. L'Institut d'Investigació per al Desenvolupament i la Innovació Socials a Romania ha explorat l'impacte i els drets de les víctimes d'acord amb la DM  909 amb vista a elaborar una guia breu per als estats membres. La Universitat de Montfort ha estudiat les bones pràctiques pel que fa als serveis de reinserció i atenció després de ser traslladats en virtut de la DM 909. La Universitat de Gant ha analitzat la possible millora de la gestió de la informació dins de les presons (amb l’objectiu d’elaborar un model de consens quant a les dades que han d’acompanyar cada trasllat). Catalunya ha participat en el projecte col·laborant amb la Universitat de Gant en el passi de qüestionaris a diversos centres penitenciaris per contribuir al disseny d’un instrument d’intercanvi d’informació que pugui obtenir el consens de totes les autoritats competents i, amb la NOMS, en relació amb l’estudi sobre la casuística de la població romanesa empresonada a l'estranger i, en particular, sobre el seu perfil social i la seva situació juridicopenal.

Tota la documentació elaborada en el marc del projecte està disponible a http://steps2.europris.org/

2015
Gener
- El dia 20, l'IRCP va organitzar un Focus Grup a la ciutat de Zagreb (Croàcia) amb l’objectiu de recollir les opinions i els suggeriments d’una representació del conjunt de directors de centres penitenciaris i centres d’internament de menors dels països europeus que van respondre als qüestionaris previs per a l'elaboració de l'instrument d’intercanvi d’informació que es vol elaborar.

2014
Novembre
- Els dies 20 i 21 es va organitzar a la Universitat de Huelva la primera reunió de treball del grup d’estudi sobre la casuística dels interns romanesos en les presons d’Espanya, Itàlia, Anglaterra i Catalunya a la qual va assistir M. Jesús Martínez com a experta en temes de presó i estrangeria. En aquesta primera reunió els participants van fer presentacions sobre les respectives normatives i reglaments penitenciaris i, en un segon torn de paraula, es va parlar sobre les actuacions fetes per cada país per a la transposició de la Decisió marc 909, sobre el reconeixement mutu de sentències.

Juliol
- Es van iniciar els treballs d’intercanvi d'informació; anàlisi de la informació necessària per efectuar els traspassos d'interns, els aspectes legals recollits en la legislació europea sobre  protecció de dades i el disseny d'una plataforma per facilitar el traspàs d'informació. Aquesta actuació està coordinada per l’IRCP (Institut per la Recerca Internacional en Política Criminal) de la Universitat de Ghent (Bèlgica).
Per tal de contribuir a la confecció d’un instrument d’intercanvi d’informació homologable pel conjunt de les administracions penitenciàries europees, el Departament de Justícia va distribuir els qüestionaris elaborats per l'IRCP en els següents centres: CP Brians 1 – UHPP – CP Dones i CE Can Llupià. La selecció d’aquests centres obeeix al criteri d'adaptar l’instrument d’informació als diversos col·lectius: homes, dones, menors i a l'àmbit de salut mental.

Cost
La Direcció General de Serveis Penitenciaris hi participa com a organització associada.

Coordinació
Jaume Martín i Ma. Jesús Martinez

Responsable
Jaume Martín

logofederMentally Disturbed Inmates' Care and Suport o Suport i cura dels interns amb problemes mentals) preveu la creació de noves estructures específiques d'atenció, així com la millora de les accions i intervencions fetes per les unitats de salut mental del sistema sanitari públic italià dins de les presons, també mitjançant l'establiment d'una ala especial d'observació psiquiàtrica en almenys una presó per regió.

La proposta de l’Administració penitenciària d’Itàlia en la convocatòria JUST/2013/JPEN/AG de justícia penal és pertinent, atès que el març de 2014 els sis hospitals psiquiàtrics judicials existents a Itàlia es van tacar per decret.

Institucions i països participants (líders i socis)
- Administració penitenciària d'Itàlia (líder)
- Soci científic: SIMSPe ONLUS, NGO, Societat Italiana de Salut i Medecina Penitenciària
- Regió de Toscana i regió de Lombardia, a Itàlia. socis transnacionals convidats
Prison System Directorate, Croàcia
Direcció General de Serveis Penitenciaris i Institut Català de la Salut, Catalunya
NOMS (National Offender Management Service), Departament de Justícia del Regne Unit

Objectius
El projecte respon a una de les prioritats de la convocatòria esmentada, en particular, la millora de les condicions de detenció dels presos amb problemes mentals.

Calendari 
Desembre 2014 - desembre 2016

Activitats
Acció 0: coordinació general i gestió
Acció 1: estat de l’art a les presons de Itàlia (estudi qualitatiu i quantitatiu)
Acció 2: anàlisi de transferibilitat de bones pràctiques
Acció 3: visites d'estudi
Acció 4: conferència final i publicació dels treballs duts a terme
Acció 5: difusió de resultats

Estudis
Informe sobre el projecte fet a Catalunya (PDF, 12,3 MB).  English version (PDF, 13,4 MB).

2016
- La setmana del 23 al 27 de maig van tenir lloc a Roma els seminaris finals del projecte. Les sessions van consistir en conferències i taules rodones, en les quals es van presentar les principals aportacions de cada país, així com les conclusions i propostes de millora en l'atenció i cura dels pacients amb problemes psicopatològics privats de llibertat.

- Avaluació final del projecte (PDF)
Informe final (PDF)

L'informe sobre el estudi conjunt elaborat entre Itàlia, Croàcia, Catalunya i el Regne Unit es presenta davant la Unió Europea. Per la part catalana, van assistir a les conferències transnacionals finals, Jaume Martín Barberan, responsable de relacions internacionals, José Núñez, director del Centre Penitenciari de Joves, i la Dra. Victòria Humet, del Programa de salut penitenciària de l’Institut Català de la Salut. 

- Presentació Centro Penitenzairio Giovani (CP de Joves) (PPT, 316 kB)
- Presentació de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (PPT, 867 kB)
- Resultats de l'estudi a Catalunya (PPT, 316 kB)   

2015
- Els dies 28, 29 i 30 d’octubre la delegació estrangera, acollida pels coordinadors catalans del projecte: V. Humet (ICS) i J. Martín (Departament de Justícia),va fer una visita-estudi a Barcelona, en el decurs de la qual va desplaçar-se a les presons participants (Joves i Brians-1) i va mostrar interès de conèixer la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària. Complementàriament, es van celebrar sessions de treball al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, en les quals la representació catalana va presentar la primera part de l'estudi Característiques dels participants en el projecte (PDF, 338 kB).

- El mes de setembre s’inicià la fase de disseny de l’informe La salut mental als CP de Catalunya vista pels professionals i voluntaris dels serveis penitenciaris.

- El mes de maig, un cop recollides totes les respostes obtingudes, s'inicia l’explotació estadística dels resultats.  A Catalunya, els qüestionaris dissenyats per copsar l’opinió dels professionals i voluntaris amb relació a la salut mental dels interns, es van distribuir entre els CP de Brians 1 (homes i dones) i  Joves. D’aquesta manera s’aconseguia una major representativitat atès que la visió i l’apreciació de la salut mental com a objecte d’estudi es basava en l’opinió d’operadors en contacte permanent amb els tres col·lectius d’interns: homes, dones i joves.  

2014
El setembre del 2014, va tenir lloc a Roma la primera reunió del Projecte, amb els representants dels països que hi participen. Les jornades van consistir en una visita al centre penitenciari de Regina Coeli, de la capital italiana, i en sessions de treball. La representant catalana, Dra. Victòria Humet, va presentar la ponència “Mental Disorders in Catalan Prisons” (PDF, 1.2 Mb).

El país líder va exposar la metodologia a seguir i va distribuir uns qüestionaris que,  dissenyats específicament per a cada grup de treballadors de l’àmbit penitenciari (directors, funcionaris de vigilància, sanitaris, educadors, treballadors socials, voluntaris i professors) i que pretenen donar veu i conèixer el parer dels professionals en contacte amb interns que poden presentar algun trastorn psicopatològic. 

Cost
En procés d'elaboració.

Responsables
Jaume Martín i Rafael Guerrero.El juliol de 2015, el projecte FORINER va ser seleccionat per la Comissió Europea per ser finançat a través del programa europeu Erasmus +.

Calendari

De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2017.

Institucions i països participants (líders i socis)
- VOCVO (Centre flamenc de l'educació d'adults) amb seu a Bèlgica i també promotor del projecte.
- VUB (Vrije Universiteit Brussel), Bèlgica
- Educatie Achter Buitenlandse Tralies o EABT (Educació d'estrangers a presó), Holanda
- MegaNexus, una empresa TIC amb seu al Regne Unit.

Tots els socis tenen un fort vincle amb l'educació a les presons. VOCVO coordina l'educació a presons a Flandes i Brussel·les. VUB ha fet una àmplia tasca d'investigació sobre la participació dels presos en programes correccionals (per exemple, l'educació, la formació professional, la biblioteca) a la presó d'Anvers, i ara també dóna suport a la presó de Gant en les investigacions sobre la participació activa dels interns en l'organització de la vida a la presó. EABT ha proporcionat l'educació per als interns holandesos a l'estranger durant deu anys i MegaNexus ha posat en marxa el sistema a través d'un campus virtual a les presons del Regne Unit, en un ambient d'aprenentatge electrònic restringit amb molt bona acceptació dels presos.

FORINER també compta amb la cooperació dels tres socis associats:

- EPEA, l'Associació Europea d'Educació de la Presó.
- Europris.
- CEP, la Confederació Europea de Probation.

La Direcció General de Serveis Penitenciaris hi participa per dues vies: 

1. Amb un expert dins del comitè assessor del projecte.
2. Mitjançant la posada en marxa d'una experiència pilot en el marc del projecte, conjuntament amb un bon nombre d'administracions penitenciàries europees que també han manifestat el seu interès a fer-ho.

Objectius
- L'accés a l'educació que ofereixen els països d'origen dels interns estrangers.
- Conscienciació i mobilització.
- Accelerar el procés de digitalització a les presons europees.

Activitats
Fase preparatòria
1. Posada en marxa: el projecte comença oficialment el gener de 2015.
2. Informe d'investigació sobre les iniciatives existents, elaborat amb recerca documental, enquestes en línia i entrevistes descrivint els següents aspectes:
- descripció dels destinataris;
- les pràctiques existents;
- millors pràctiques.
3. Promoció intensiva i creació de xarxes: accions de promoció i creació de xarxes inicials durant la fase preparatòria. Les accions de promoció i creació de xarxes continuaran durant tot el projecte.
4. Conferència de recerca.

Fase de pilotatge
5. Preparació del projecte pilot i definició
- Disseny de concepte del projecte pilot: definir el nombre, la ubicació i el moment dels projectes pilot, establir un objectiu per als d'alumnes (solució digital i solució no digital).
- Projecte pilot de preparació operativa: crear i implementar la infraestructura local de TIC, crear locals i estructures administratives i de coordinació, i buscar i (si cal) comprar el material de les lliçons. 
6. Realització del projecte pilot: fer cursos a distància, digitals i no digitals.
7. Avaluació del projecte pilot: avaluació científica i empírica dels projectes pilot per aconseguir la satisfacció de l'alumne i la qualitat de la infraestructura i els procediments implementats.

Fase de difusió
8. Política d'assessorament: creació d'un consell assessor basat en el concepte de disseny, els pilots i la seva avaluació.
9. Difusió: difusió a nivell local, nacional i europea per als responsables polítics i el personal de primera línia.

Responsables
 Joan Pujol  / Manel Parra

Data d'actualització:  02.03.2017