• Imprimeix

Serveis penitenciaris

            

Projecte núm. 2016-1-FR01-KA204-023846

Les organitzacions associades al projecte Ready...go volen promoure el tema de l'esport a les presons com una via per a la reinserció dels interns basada en una preparació que es compon d'accions pedagògiques de dimensió formativa i terapèutica.

Calendari 
Setembre 2016 - febrer 2019 

Participants 
Líder: EuroCIDES (França)

Socis:
- Centre Penitenciari Hameenlinna (Finlàndia)
- Prison Department (Xipre)
- Centre penitenciari Corradino (Malta)
- Probation service of Daugavpils (Latvia Eppea)
- Centre penitenciari Zweibrucken (Alemanya)
- Direcció General de Serveis Penitenciaris (Catalunya)

Objectiu
Analitzar les necessitats a les presons europees en matèria d'esports, elaborar un catàleg de perfils professionals per esbrinar les necessitats en formació, dissenyar i aplicar un paquet formatiu adreçat als monitors esportius i proposar recomanacions en termes d'infraestructures esportives a les presons europees.

Activitats
- Estudi comparatiu sobre l'esport a presó a Europa (enquestes a monitor i interns).
- Mapa de bones pràctiques.
- Disseny i experimentació de noves eines d'intervenció.
- Guia metodològica i recomanacions.

Responsable
David Ballester, coordinador d'esports de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
Clara Casado, coordinadora de projectes internacionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris 

2018

Novembre
El dia 22 de novembre, va tenir lloc a la sala d’actes de l’edifici del Casal Sant Jordi la jornada informativa sobre aquest projecte, organitzada amb el suport del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i l’equip del Casal Sant Jordi.

L’objectiu va ser d’una banda, exposar el paper de l’activitat física i esportiva en el model de rehabilitació de les persones privades de llibertat a les nostres centres i als centres dels països socis del projecte, i de l’altra, presentar la tasca efectuada en el decurs de les diferents reunions i formacions organitzades en el projecte. En concret, van ser la Mariona Miró, tècnica d’esports del CP de Dones de Barcelona, l’Oriol Parès, tècnic d’esports del CP Brians 2, i el David Ballester, coordinador d’esports de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, els qui van exposar els resultats preliminars obtinguts a Catalunya en el marc del projecte.

Així mateix, a través de la connexió amb videoconfèrencia, el socis d’Alemanya, Xipre, Letònia, Finlàndia i Malta, van compartir amb els assistents diferents pràctiques inspiradores implementades en relació amb l’esport a la presó en els respectius països.  Des de Catalunya, Marc Ceron, cap de Àrea d’Investigació i Formació en Execució Penal del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, va fer una introducció sobre el paper de l’esport en el model de rehabilitació en el sistema d’execució penal català. A continuació, Susana Soler, professora de l’Institut Nacional d’Educació Física de la Universitat de Barcelona, va explicar l’experiència de les trobades socioesportives com a motor de canvi i transformació social. Finalment, Iñaqui Alejandro Erazo, va aportar el seu testimoni com a participant en els programes d’APS d’activitat física que es van dur a terme al CP Brians 2 en col·laboració amb la Universitat de Barcelona.

Durant les intervencions que van tenir lloc a través de la connexió amb videoconferència, es va comptar amb un servei de traducció simultània facilitat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

A la jornada, hi van assistir al voltant de 40 persones entre les quals hi havia professionals de l’execució penal, voluntaris d’entitats col·laboradores i estudiants interessants.

Octubre
Els dies 22 a 26 es va dur a terme a Barcelona una activitat de formació amb un grup d’aproximadament 20 instructors d’esports i de coordinadors experts en l’àmbit de l’esport a la presó, provinents de Xipre, Alemanya, Finlàndia, França, Letònia i Malta. L’organització va anar a càrrec de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, en concret de tècnics d’esports de la Sub-direcció de Programes de Rehabilitació i Sanitat. L’objectiu era avançar en la recerca del projecte i intercanviar experiències i bones pràctiques, així com coordinar els passos següents i organitzar actes de difusió coordinats entre els socis.

El programa de la formació va incloure una visita del grup al CP de Brians 2, el dimarts 23 d’octubre, i al CP de Dones de Barcelona, el dijous 25. El divendres 26, els participants van assistir al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada a la X Jornada d’activitat física i esport als centres penitenciaris, 'Dones en forma contra l’exclusió!', a càrrec de la comunitat de pràctica Activitat física i esport. Es va posar a disposició dels assistents estrangers el suport de traducció simultània a l’anglès.

Juny
De l'11 al 14, David Ballester i Mariona Miró es van desplaçar a Hämeenlinna, Finlàndia, per participar en la quarta reunió de coordinació del projecte, en la qual es van posar en comú les activitats fetes a cada un dels països associats, es van tractar aspectes administratius i financers relatius als informes que cal presentar periòdicament i es van poder compartir espais d’activitat esportiva amb els interns del CP Hämeenlinna.

2017

Octubre
Entre els dies 23 i 27, David Ballester i Oriol Parés i Mariona Miró, tècnica d’esports del CP Dones de Barcelona, van participar en el curs per a monitors i supervisors d’esport als centres penitenciaris organitzat per l’equip d’esports del Centre Penitenciari de Saarbrücken. Els participants al curs es van allotjar a la Hermann-Neuberger Sportschule i van fer la formació a les instal·lacions de la presó de Saarbrücken, i en diverses ocasions van compartir les activitats esportives amb els interns. El curs va tenir com a finalitat la identificació de competències que es poden trobar en l’activitat física i esportiva, facilitadores d’una millor inserció i reintegrament a la comunitat.

Setembre
David Ballester, coordinador d’esports de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, i Oriol Parés, tècnic d’esports del CP Brians 2, van assistir, els dies 27 i 28 de a la tercera reunió de coordinació del projecte, que es va fer a Malta, en el CP Corradino. En aquesta sessió els participants van treballar en l’articulació de respostes a les dues preguntes obertes sobre els valors que s'han de desenvolupar des de l'esport i l’activitat física. La consolidació de les respostes als qüestionaris Q1 i Q2 va donar lloc a una gran quantitat d'intercanvis entre els participants que van validar una llista d'activitats físiques i esportives (classificades per categories d'esports) que es podrien organitzar a la presó (amb petites dificultats d’acceptació a causa d'un problema de seguretat o perquè el context no seria apropiat).

Juny
Els dies 20 i 21 es va dur a terme la segona reunió de coordinació del projecte a la ciutat de Daugavpils (Letònia).  Atès que la Direcció General de Serveis Penitenciaris es va incorporar al projecte el mes de desembre de 2016 sense haver pogut participar en la primera reunió de posada en marxa del projecte, que va tenir lloc el novembre. En aquesta segona reunió es van  destinar les dues primeres hores a fer una presentació del sistema penitenciari català (a càrrec de Jaume Martín), així com del Programa d’esports als centres penitenciaris de Catalunya (a càrrec de David Ballester).

En l’esmentada reunió es van analitzar les primeres dades obtingudes amb els qüestionaris adreçats a interns i monitors esportius dels centres penitenciaris de tots els països participants al llarg del període de febrer a maig i Dominique Anthony (coordinadora de EuroCIDES) va tractar aspectes de gestió. El grup va visitar el centre penitenciari de Daugavpils, va mantenir una reunió amb la direcció i un grup d’interns per parlar de la pràctica esportiva en el centre i, a la tarda,  la reunió de treball va continuar a la seu del Servei de Probation per iniciar el debat sobre els preparatius dels materials formatius que caldrà elaborar per als cursos adreçats a monitors esportius previstos per l’octubre de 2017 (Alemanya) i octubre del 2018 (Catalunya).

Febrer/maig
Inici de les activitats a Catalunya amb el passi de 250 qüestionaris relatius a la pràctica esportiva adreçats a interns i a monitors d’esports dels centres penitenciaris.


 Rete Universitaria SocioCulturale per l’Istruzione e il Recupero in Carcere. 
Programa Erasmus+  2014-1-IT02-KA204-003517

RiUscire pretén prendre els avantatges de la dimensió multi/plurilingüe i intercultural del context penitenciari amb ànim de fer-lo esdevenir un espai de recursos, d'apoderament i de rehabilitació a través de cursos integrats de formació adreçats a interns estrangers, i a personal penitenciari i docents. 

Tal com promou la Comissió Europea (Budapest, 2010) en la promoció de les bones pràctiques als centres penitenciaris, Pathways to Inclusion, el projecte contribuirà, a llarg termini, a transformar l'ambient de les presons com un lloc d'exclusió i privació en un espai d'enriquiment i preparació per a la reintegració a la societat. 

Calendari 
Setembre 2014 - agost 2017 

Participants 
Líder: Università per Stranieri di Siena (Itàlia)

Socis:
- Universitat Autònoma de Barcelona (Catalunya)
- Otto Friedrich-Universität Bamberg (Alemanya)
- Université Paris Diderot – Paris 7 (França)
- Fundaçao Fernando Pessoa – Universidade Fernando Pessoa (Portugal)
- Istituto Superiore di Studi Penitenziari (Itàlia)

Organitzacions associades: Les administracions penitenciàries d'Itàlia, Alemanya, França, Portugal i Catalunya.

Objectius
- Millorar la diversitat multi/plurilingüe inherent al context de les presons.
- Promoure l'educació d'adults a les presons a través de la comunicació intercultural.
- Desenvolupar les habilitats lingüístico-culturals i lingüístico-professionals dels detinguts per a la seva reintegració social i ocupacional.
- Oferir als treballadors les eines per millorar la comprensió dels processos de comunicació amb els presos estrangers i als docents una metodologia d'ensenyament dissenyada per optimitzar els resultats dels cursos de formació adreçats al públic objectiu (els presos estrangers).

 Activitats (previstes al llarg del projecte)
- Creació de la pàgina web del projecte www.riuscire.org.
- Creació i administració de qüestionaris per als interns, personal penitenciari i professorat.
- Creació d'un síl·labus de llengua catalana amb fins específics nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).
- Creació de materials de català (continguts gramaticals, lèxics, pragmàtics, socioculturals...) amb fins específics – nivell B2 MECR.
- Curs de llengua catalana amb fins específics per als interns.
- Tallers i seminaris de formació per al professorat de llengua.
- Tallers i seminaris de formació intercultural per al personal penitenciari.

 

2017
Maig
Els dies 26 i 27 va tenir lloc a la Universitat per a Estrangers de Siena la reunió de coordinació del projecte i la conferència “Sistema penitenciari i presos estrangers: problemàtiques, recursos i prospectiva”.

2016
Novembre
Els dies 25 i 26 es van presentar una part dels resultats del projecte al X Simposi: Llengua, Educació i Immigració de la Universitat de Girona. Resum de la presentació de la professora Marilisa Birello de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Octubre
Del 24 al 28 reunió del grup a Bamberg (Alemanya) i presentació del projecte en un curs de formació per a personal penitenciari i mestres i professors a les escoles dels centres penitenciaris a Straubing i a la Universitat de Barmberg. A Straubing els objectius van ser presentar els resultats del projecte de cada país i les mesures i intervencions fetes a cada centre. A Bamberg, en canvi, la xerrada va estar adreçada a professors i alumnes de la Universitat.

Agost
Realització del curs per a soldadors al CP de Joves. El curs va tenir la durada de 30 hores i va acabar el dia 19, amb classes de dues hores diàries, i el van seguir onze interns.

Juliol
Preparació de la guia pedagògica que acompanya el material pel curs de català per a soldadors. Entrevista i formació a la mestre que impartirà el curs al centre penitenciari i que començarà el 25 de juliol. 
Presentació del treball de fi de grau: “Creences del professorat en l'ensenyament del català com a L2 en un context penitenciari: estudi de cas d'una mestra d'educació primària”

Maig
Entrevista amb el professor del curs per a soldadors de l’Escola Santiago Rusiñol, contacte amb els interns que hi participen i visita del taller. L’objectiu d’aquesta visita era obtenir més informació per dissenyar les unitats didàctiques del material per al curs de català L2 amb finalitats específiques. En aquesta visita es van repartir qüestionaris per a una segona recollida de dades.
Tenint en compte que la població del centre penitenciari és molt fluctuant, aquesta segona recollida permetrà veure si amb una mostra diferent, al final de tot un any escolar, les respostes són semblants i en conseqüència, generalitzar els resultats. També es van deixar consignes i pautes per poder obtenir els relats de vida lingüística dels interns que faran el curs de català L2. La pedagoga del centre va convidar els interns a fer unes entrevistes i la directora de l’escola va suggerir una possible mestra que podria dur a terme el curs de català L2 al llarg del mes d’agost.

Abril
- El dia 16, en el marc del congrés AESLA, que va tenir lloc a la Universitat d’Alacant, es va presentar la comunicació Creación de un sílabo para un curso de fines específicos dirigido a jóvenes internos. Análisis de repertorios lingüísticos y culturales en un contexto penitenciario (Marilisa Birello i Marina Casadellà).
- Seminari per als estudiants del grau d’educació primària de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona de les assignatures projecte lingüístic de centre, plurilingüisme i acollida lingüística. Cal destacar que una alumna va elaborar el treball de fi de grau sobre el projecte RiUscire.

Març
- Els dies 30 de març i 1 d’abril, en el marc del congrés LIAM, Linguistic Integration of Adult Migrants, que va tenir lloc a la seu del Consell d’Europa a Estrasburg, es van presentar els resultats preliminars obtinguts de l’anàlisi dels qüestionaris fets durant la ponència Plurilingual repertoires and linguistic and professional development of inmate migrants in Spain and Germany (Marilisa Birello i Marco Depietri). Quant als resultats de les bones pràctiques, es van recollir en el cartell Immigrants and prisons: good practices in Europe (Antonella Benucci i Marilisa Birello).

Febrer
- Entrevistes a dues mestres del centre educatiu Santiago Rusiñol per poder conèixer amb més profunditat el context i ajustar els materials al curs de català i l’acció formativa.
- Reunió amb el director del CP Joves per parlar d’un possible material per a la millora de la competència lingüística dels interns que el centre penitenciari necessitaria.

Gener
Els dies 22 i 23 té lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona el I Seminari internacional del projecte en el qual participen Manel Parra i Jaume Martín de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

2015
Novembre
Recollida d’informació sobre les bones pràctiques dutes a terme al Centre Penitenciari de Joves per fer-ne una anàlisi conjuntament amb les recollides als altres països.

Octubre
Distribució dels qüestionaris als interns, als docents i al personal penitenciari. Els qüestionaris són necessaris per detectar les necessitats de tots els actors implicats i poder fer una proposta didàctica i de formació lingüística per als interns; una formació metodològica per al professorat i una formació en comunicació intercultural per al personal penitenciari.

Juliol
Reunió de treball al Centre Penitenciari de Joves, amb l’equip directiu del centre i la directora de l’Escola Santiago Rusiñol en la qual es va decidir fer un mòdul de 30 hores de català, en tant que segona llengua, nivell B2 parcial, integrat en un curs professional per a soldadors que es duria a terme al llarg del curs escolar 2015-16.

Cost
204.723 euros 

Responsables
Manel Parra / Jaume MartínEl juliol de 2015, el projecte FORINER va ser seleccionat per la Comissió Europea per ser finançat a través del programa europeu Erasmus +.

Calendari

De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2017.

Institucions i països participants (líders i socis)
- VOCVO (Centre flamenc de l'educació d'adults) amb seu a Bèlgica i també promotor del projecte.
- VUB (Vrije Universiteit Brussel), Bèlgica
- Educatie Achter Buitenlandse Tralies o EABT (Educació d'estrangers a presó), Holanda
- MegaNexus, una empresa TIC amb seu al Regne Unit.

Tots els socis tenen un fort vincle amb l'educació a les presons. VOCVO coordina l'educació a presons a Flandes i Brussel·les. VUB ha fet una àmplia tasca d'investigació sobre la participació dels presos en programes correccionals (per exemple, l'educació, la formació professional, la biblioteca) a la presó d'Anvers, i ara també dóna suport a la presó de Gant en les investigacions sobre la participació activa dels interns en l'organització de la vida a la presó. EABT ha proporcionat l'educació per als interns holandesos a l'estranger durant deu anys i MegaNexus ha posat en marxa el sistema a través d'un campus virtual a les presons del Regne Unit, en un ambient d'aprenentatge electrònic restringit amb molt bona acceptació dels presos.

FORINER també compta amb la cooperació dels tres socis associats:

- EPEA, l'Associació Europea d'Educació de la Presó.
- Europris.
- CEP, la Confederació Europea de Probation.

La Direcció General de Serveis Penitenciaris hi participa per dues vies: 

1. Amb un expert dins del comitè assessor del projecte.
2. Mitjançant la posada en marxa d'una experiència pilot en el marc del projecte, conjuntament amb un bon nombre d'administracions penitenciàries europees que també han manifestat el seu interès a fer-ho.

Objectius
- L'accés a l'educació que ofereixen els països d'origen dels interns estrangers.
- Conscienciació i mobilització.
- Accelerar el procés de digitalització a les presons europees.

Activitats
Fase preparatòria
1. Posada en marxa: el projecte comença oficialment el gener de 2015.
2. Informe d'investigació sobre les iniciatives existents, elaborat amb recerca documental, enquestes en línia i entrevistes descrivint els següents aspectes:
- descripció dels destinataris;
- les pràctiques existents;
- millors pràctiques.
3. Promoció intensiva i creació de xarxes: accions de promoció i creació de xarxes inicials durant la fase preparatòria. Les accions de promoció i creació de xarxes continuaran durant tot el projecte.
4. Conferència de recerca.

Fase de pilotatge
5. Preparació del projecte pilot i definició
- Disseny de concepte del projecte pilot: definir el nombre, la ubicació i el moment dels projectes pilot, establir un objectiu per als d'alumnes (solució digital i solució no digital).
- Projecte pilot de preparació operativa: crear i implementar la infraestructura local de TIC, crear locals i estructures administratives i de coordinació, i buscar i (si cal) comprar el material de les lliçons. 
6. Realització del projecte pilot: fer cursos a distància, digitals i no digitals.
7. Avaluació del projecte pilot: avaluació científica i empírica dels projectes pilot per aconseguir la satisfacció de l'alumne i la qualitat de la infraestructura i els procediments implementats.

Fase de difusió
8. Política d'assessorament: creació d'un consell assessor basat en el concepte de disseny, els pilots i la seva avaluació.
9. Difusió: difusió a nivell local, nacional i europea per als responsables polítics i el personal de primera línia.

Responsables
 Joan Pujol  / Manel Parra

  

2017

Juliol/desembre
L’activitat en aquest període s’ha centrat en la reunió que es va organitzar els dies 25 i 26 de setembre a Eindhoven, la qual tenia per objectiu principal avaluar els diferents projectes pilots que s’havien estat aplicant. Es van estudiar diferents models d’organització del programa, els perfils dels interns i també els tipus de formació possibles. D’altra banda, també es van analitzar les dificultats que els professionals troben quant a la comunicació entre els països que envien i reben material, l’acreditació de la formació o les qüestions pressupostàries, entre d’altres aspectes.
En les conclusions de les jornades, es van acordar una sèrie de recomanacions adreçades a la Comissió Europea i altres estaments europeus. Una de les recomanacions més rellevants va ser el consens que tant els països en els quals l’intern compleix la mesura com el seu país d’origen s'han de coresponsabilitzar de la formació, perquè realment tots els interns tinguin les mateixes oportunitats de formació, amb totes les derivades que això comporta.

La conferència final del projecte tindrà lloc el proper 28 de novembre d’enguany a Brussel·les.

Gener/juny
Durant el primer semestre de 2017 s’han identificat diversos interns de  Lituània i Romania interessats en ofertes formatives (curs d’anglès a distància, formació universitària) amb els quals s’ha intentat sense èxit que participin en l’experiència pilot de formació a distància. En algunes ocasions ha estat per manca de resposta de l’entitat emissora, en d’altres per raons logístiques (manca de disponibilitat durant un cert període del punt TIC) i en altres casos pel temor dels interns que les seves dades i situació penitenciària es pogués conèixer en els seus països d’origen.
Algunes organitzacions proveïdores de formació han sol·licitat la possibilitat de contactar amb els estudiants dels centres penitenciaris via Skype.

2016

Novembre/desembre
Es va buscar com a diana a interns de nacionalitat holandesa, ja que les organitzacions emissores d’Holanda eren les que tenien més experiència. Al final no es va poder implementar, ja que suposava una despesa econòmica important que no podia assumir ni l’administració ni els interns/es . També era un moment de coneixement del que podien oferir  els diferents països, per això es va acordar fer un banc de recursos formatius que s’ha anat implementant per part dels socis.

Octubre
Els dies 11,12 i 13 es va fer la primera reunió del Projecte en la qual es va treballar fonamentalment la classificació i constitució del dos tipus d’organització participants: organitzacions emissores de formació i organitzacions receptores de formació.
Catalunya, a banda de participar amb un representant de la Direcció General de Servei Penitenciaris (Joan Pujol Icart, pedagog del Centre Penitenciari Puig de les Basses) es va proposar com a organització receptora per participar en les proves pilot.

Data d'actualització:  19.12.2018