• Imprimeix

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament de Justícia i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

Les persones interessades es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que el Departament de Justícia fa de les seves dades.

Adreça de contacte: dpd.justicia@gencat.cat

Data d'actualització:  25.05.2018