• Imprimeix

Col·leccions actives

Estudis de Dret Privat Català

Estudis actuals en l'àmbit del dret civil català escrits per investigadors i docents.

Legislació Bàsica

Col·lecció interdepartamental que recull el conjunt de normes bàsiques que constitueixen el règim jurídic d'una matèria concreta.

Programa Compartim

Productes de coneixement elaborats per les comunitats de pràctica del programa Compartim de gestió del coneixement.

Quaderns de Legislació

Col·lecció interdepartamental que recull els texts complets de les lleis aprovades i publicades.

Sessions Metodològiques

Recull de les sessions metodològiques en matèria de mediació.

Termes Jurídics

Reculls lèxics de l'àmbit jurídic i judicial.

Textos Jurídics Catalans

Textos legals que estructuren les institucions i la vida política catalana. En molts casos es tracta d'edicions facsímils.