• Imprimeix

Programa Compartim

Gènere i presó. Programa de perspectiva i equitat de gènere en l'àmbit penitenciari (23,7 MB)
Núm. 19. Novembre 2018
ISBN: 978-84-393-9789-2

Aquest llibre és fruit del treball col·laboratiu dels membres de la comunitat de pràctica de referents de gènere dels centres penitenciaris, i aporta la garantia que la perspectiva de gènere s'analitza des de la realitat viscuda en un centre penitenciari, lluny de teories o de models difícils d'aplicar. La seva lectura condueix a la reflexió i l'autoconeixement a tothom que estigui interessat en aquesta realitat, i dona arguments que posen de manifest l'origen de moltes de les desigualtats que comporten discriminacions i violències. És un bon indicador de la vocació professional i del compromís present a les institucions penitenciàries del nostre país.

Programa marc de treball social grupal amb famílies (1,2 MB)
Núm. 18. Octubre 2018
No venal

Aquest llibre recull el producte de l'aplicació real per part de professionals d'execució penal d'un marc teòric que desenvolupa els subprogrames del Programa marc d'organització circular (PMOC), que fan referència a l'àmbit familiar i social de les persones que es troben sota una mesura d'execució penal. La intervenció grupal amb famílies és fonamental per afavorir la rehabilitació i la reinserció dels interns.

Guia de bones pràctiques per a una intervenció ètica en les mesures penals alternatives (679,39 KB)
Núm. 17. Juliol 2017

Aquesta Guia –sorgida de la comunitat de pràctica de mesures penals alternatives– vol ajudar a la identificació i l'abordatge dels conflictes de valor (aquells que no es poden resoldre únicament des de la perspectiva normativa) en l’àmbit quotidià del professionals i equips de treball dedicats a implementar aquest tipus de mesures. L’objectiu d’aquesta publicació és disposar d’una guia de bones pràctiques que permeti definir una manera de fer compartida per tots els equips de treball i suggerir criteris d’actuació davant de situacions de conflicte de valor, de caràcter ètic.

Trans-Formant la intervenció (3,84 MB)
Núm. 16. Novembre 2017
ISBN: 978-84-393-9623-9
PVP: 9,49 €

Aquest llibre és un manual fet a partir d'experiències i reflexions sobre la pràctica en la gestió de conflictes amb infants i joves. S'hi exposen les accions socials i educatives de manera coparticipada, amb la voluntat de prevenir fets delictius i fer una aposta per la convivència en cada context. La formació, element clau, té en compte la complexitat social i propicia els aprenentatges amb significat, útils per als agents de cada poble i comarca, per tal que els destinataris puguin millorar la seva vida. El llibre celebra també els 13 anys de compartició de coneixement descentralitzat.

13 vides, infinites veus. Reflexions educatives des de l'escola de la Model  (2,92 MB)
Núm. 15. Setembre 2017
ISBN: 978-84-393-9601-7
PVP: 12,44 €
Compra en línia


Aquest llibre és un recorregut en 13 relats que ens apropen a la realitat i al recorregut educatiu d'alumnes del Centre de Formació d'Adults Jacint Verdaguer, de la Model. Aquest Centre –que ha tancat les seves portes arran del tancament de la Model– ha estat guardonat amb el premi europeu Grundtvig Award Excellence in Adult Education de 2017 al millor projecte europeu Second Chance en l'àmbit de l'educació d'adults. Les escoles dels centres penitenciaris de Catalunya permeten que les persones que hi han estat internes puguin continuar els seus estudis quan surten en llibertat, la qual cosa afavoreix la seva reinserció social.

Programa de preparació per a la vida en llibertat (1,9 MB)
Núm. 14. Juny 2017
No venal

Aquest llibre recull el treball que ha dut a terme un grup d'educadors de centres penitenciaris en els darrers dos anys. El Programa planteja anticipar-se a les problemàtiques amb què es puguin trobar les persones privades de llibertat i facilita reconciliar el seu projecte personal i vital amb la realitat en què hauran de viure, atès que la transició de la presó a la comunitat és el pas més difícil a què s'han d'enfrontar. És una eina guia per als professionals que gestionen la intervenció amb els interns pensant en el moment del seu retorn a la comunitat i que els acompanyen en els seus processos de reinserció social.

10 anys de programa Compartim (5,1 MB)
Núm. 13. Desembre de 2015
No venal 

Publicació que recull els 35 articles de fons apareguts al butlletí Compartim durant cinc anys i 35 trajectòries professionals, en format d'entrevista, que són un exemple dels valors i principis que defensa el programa: crear i compartir coneixement per millorar l'organització.

Teixint complicitats. Metodologies de suport a la prevenció (PDF, 84 MB)
Núm. 12. Setembre de 2015
ISBN 978-84-393-9330-6
PVP: 
12 €  Compra en línia

Aquesta publicació mostra la tasca desenvolupada pels professionals de l’equip de prevenció i mediació comunitària durant més de 10 anys. Recull les metodologies i les eines utilitzades per a la intervenció, i és una obra que pot resultar molt útil per a tots els ajuntaments i els serveis relacionats amb la infància i la joventut en l’àmbit local que vulguin fer treball col·laboratiu en matèria de prevenció i mediació, i es vulguin incorporar a aquestes iniciatives que promou el Departament de Justícia a través del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Tejiendo complicidades. Metodologías de apoyo a la prevención (PDF, 21,5 MB)
Núm. 12. Setembre de 2015
No venal

Aquesta publicació electrònica és la versió castellana del llibre Teixint complicitats (“Programa Compartim”, 12). Mostra la tasca desenvolupada pels professionals de l’equip de prevenció i mediació comunitària durant més de 10 anys. Recull les metodologies i les eines utilitzades per a la intervenció, i és una obra que pot resultar molt útil per a tots els ajuntaments i els serveis relacionats amb la infància i la joventut en l’àmbit local que vulguin fer treball col·laboratiu en matèria de prevenció i mediació, i es vulguin incorporar a aquestes iniciatives que promou el Departament de Justícia a través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Building Bridges. Methodologies to Support Prevention (PDF, 15,7 MB)
Núm. 12. Novembre de 2015
No venal

Aquesta publicació electrònica és la versió anglesa del llibre Teixint complicitats (“Programa Compartim”, 12). Mostra la tasca desenvolupada pels professionals de l'equip de prevenció i mediació comunitària durant més de 10 anys. Recull les metodologies i les eines utilitzades per a la intervenció, i és una obra que pot resultar molt útil per a tots els ajuntaments i els serveis relacionats amb la infància i la joventut en l’àmbit local que vulguin fer treball col·laboratiu en matèria de prevenció i mediació, i es vulguin incorporar a aquestes iniciatives que promou el Departament de Justícia a través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Conflict mapping. Theory and methodology. Practical application in juvenile justice (PDF, 442, kB) 
Núm. 11. Desembre de 2014 
No venal

Versió anglesa d’aquesta publicació elaborada a partir del treball de la metodologia del mapatge del conflicte per un grup del Programa de prevenció i mediació comunitària, amb la col·laboració de Raúl Calvo, doctor en Ciències Jurídiques i Socials i professor de la Universitat de Girona. Aquest llibre, a més d’aportar una proposta metodològica global per a la fase de primeres entrevistes amb la víctima i amb el victimari, proposa noves perspectives de treball i nous conceptes que incideixen en el conjunt del procés d’intervenció i contribuiran a una millora les bones pràctiques:  és una nova eina al servei de la justícia restaurativa i,  al mateix temps, una proposta metodològica per l’acció, per la qual cosa esdevé un projecte viu i obert a la innovació.

El mapeo del conflicto. Teoría y metodología. Aplicación práctica en justicia juvenil  (PDF, 455, kB)
Núm. 11. Desembre de 2014 
No venal

Versió castellana d’aquesta publicació elaborada a partir del treball de la metodologia del mapatge del conflicte per un grup del Programa de prevenció i mediació comunitària, amb la col·laboració de Raúl Calvo, doctor en Ciències Jurídiques i Socials i professor de la Universitat de Girona. Aquest llibre, a més d’aportar una proposta metodològica global per a la fase de primeres entrevistes amb la víctima i amb el victimari, proposa noves perspectives de treball i nous conceptes que incideixen en el conjunt del procés d’intervenció i contribuiran a una millora les bones pràctiques:  és una nova eina al servei de la justícia restaurativa i,  al mateix temps, una proposta metodològica per l’acció, per la qual cosa esdevé un projecte viu i obert a la innovació.

El mapatge del conflicte. Teoria i metodologia. Aplicació pràctica en justícia juvenil (PDF, 465 kB)
Núm. 11. Novembre de 2014
No venal

Publicació elaborada a partir del treball de la metodologia del mapatge del conflicte per un grup del Programa de prevenció i mediació comunitària, amb la col·laboració de Raúl Calvo, doctor en ciències jurídiques i socials i professor de la Universitat de Girona. Aquest llibre, a més d'aportar una proposta metodològica global per a la fase de primeres entrevistes amb la víctima i amb el victimari, proposa noves perspectives de treball i nous conceptes que incideixen en el conjunt del procés d'intervenció i contribuiran a una millora de les bones pràctiques: és una nova eina al servei de la justícia restaurativa i, al mateix temps, una proposta metodològica per l'acció, per la qual cosa esdevé un projecte viu i obert a la innovació.

El nou context de l'aprenentatge informal i al lloc de treball a les organitzacions públiques (PDF, 799 kB)
Novembre 2014. No venal 

Aquesta publicació destaca la rellevància de l'aprenentatge informal i analitza diversos aspectes relatius a aquest tipus d'aprenentatge i a altres aprenentatges nous.

D'una banda, el nou paper dels departaments de formació i recursos humans davant de la societat connectada a internet i en xarxa. D'altra banda, es presenta el que pot ser un escenari d'aprenentatge en el lloc de treball. S'analitza l'aprenentatge informal de d'una perspectiva individual, però també des d'una perspectiva social i també es reflexiona sobre el que implica la introducció d'aquesta metodologia en relació amb els mètodes tradicionals.

Guia del gestor d'aprenentatge en el lloc de treball [REGAL] (PDF, 1,4 MB)
Novembre 2014. No venal 

Generada de manera col·laborativa per professionals de la formació, dinamitzadors de comunitats de pràctica i altres professionals de base, aquesta Guia és una proposta per facilitar i capacitar a aprendre i ensenyar les persones de l'organització.

Així, es proposa la creació d'una figura (el gestor d'aprenentatge en el lloc de treball) que incorpori a les seves funcions les d'estimular i modelar l'aprenentatge informal en el lloc de treball, ja que així es facilitarà el trànsit cap al canvi que s'ha de dur a terme a les cultures corporatives de les nostres organitzacions.

Els escenaris del diàleg (PDF, 10,3 MB)
Núm. 10. Desembre de 2013
No venal

Aquesta publicació recull les experiències que són fruit d'una dècada de treball i de col·laboració entre el Programa de suport a la prevenció de la delinqüència juvenil i la mediació comunitària (de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil), i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. En aquestes experiències es posa de manifest que el diàleg és una eina potent per generar canvis, apropar postures i solucionar conflictes. El llibre combina reflexions dels autors i diàlegs entre els professionals, i el resultat és una obra molt amena que té com a objectiu compartir i difondre els coneixements que se'n desprenen d'aquestes experiències per avançar en la definició de les metodologies d'actuació per optimitzar l'eficàcia en la prevenció de la delinqüència juvenil.

Compartim eines i processos per al treball col·laboratiu (PDF, 4,14 MB)
Núm. 9. Desembre de 2013
No venal

Publicació electrònica en què es tracten temes com l'eficiència del treball col·laboratiu, les comunitats de pràctica i noves metodologies d'aprenentatge, processos i accions per crear i mantenir comunitats, eines i habilitats de l’e-moderador apreciatiu... També s'analitzen algunes eines tecnològiques bàsiques per a la col·laboració i es detallen els indicadors i les mètriques que es fan servir al programa Compartim per fer seguiment de l'evolució de les CoP. Finalment, com ja s’ha fet en altres publicacions anteriors, s'expliquen algunes de les experiències més rellevants en altres organitzacions.

La publicació inclou, a més, dos annexos: en el primer, diversos col·laboradors del programa Compartim ens expliquen la seva experiència i, en el segon, s'analitzen els factors d’èxit de les comunitats de pràctica a l'Administració pública.

Clou el llibre un epíleg, a manera de conclusió, en què s'analitza l'ecosistema i l'evolució del programa Compartim.

Projecte tècnic de Medi Obert (PDF, 221 kB)
Núm. 8. Novembre de 2013
No venal

Aquest llibre és fruit de la tasca que duen a terme de manera col·laborativa els professionals de medi obert de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia. Recull un conjunt organitzat i sistematitzat de metodologies, processos i indicadors d'avaluació per definir a qui va adreçat el projecte tècnic, per a què es dissenya, el context i condicions dels actors que l'han d'aplicar i les eines i actuacions a emprar per a l'execució de les mesures judicials. És, en definitiva, un document que posa al dia l’actuació d’aquests professionals i una eina d’orientació per dur a terme la seva tasca.

Versió en PDF (5,06 MB). Núm. 7. Novembre 2011
Versió en EPUB (1 MB)

Publicació electrònica que analitza noves maneres de treballar i posa al dia sobre diferents aspectes del treball col·laboratiu i en xarxa de la mà de diferents col·laboradors del programa Compartim: Jesús Martínez, Marcelo Lasagna, Jordi Graells, Dolors Reig, Carlos Merino i Paco Molinero analitzen, des de diferents punts de vista, temes relatius a la gestió del coneixement i al treball en comunitats de pràctica.

Revisió de la Guia d'avaluació del testimoni en violència de gènere (GAT-VIG-R) [PDF, 1 MB]
Núm. 6. Novembre 2010
ISBN 978-84-393-8579-0
PVP: 8 €

Recull l'estudi dut a terme pels professionals dels equips d'assessorament tècnic penal de Catalunya en l'àmbit de la jurisdicció d'adults, dintre del programa Compartim que, a l'hora de fer l'avaluació dels resultats, incorpora els elements vivencials de cadascuna de les persones que han estat víctimes de violència de gènere que configuren la mostra.

Valoració de la mediació penal juvenil per part de víctimes i infractors (PDF, 1 MB)
Núm. 5. Febrer 2010
ISBN 978-84-393-8279-9
PVP: 8,00 €

Recull l'estudi dut a terme pel grup de treball de mediació penal juvenil sobre l'opinió de les víctimes i els infractors dins el procés de mediació, amb la intenció de conèixer el grau de satisfacció de les parts implicades amb l'objectiu de millorar la feina quotidiana i l'atenció als usuaris. Es tracta del primer estudi d'aquest tipus, per la qual cosa les dades obtingudes resulten de gran interès.

Reflexions metodològiques dels educadors socials de centres penitenciaris entorn de l'atenció individualitzada (PDF, 535 kB)
Núm. 4. Març 2010
ISBN 978-84-393-8278-2
PVP: 8,00 €

Guia fruit del treball de la comunitat dels educadors i educadores socials dels centres penitenciaris de Catalunya, que s'emmarca dins del programa Compartim. L'atenció individualitzada s'entén com una proposta metodològica que implica una presa de posició ètica envers el subjecte d'atenció, considerant l'individu com a subjecte social.

El treball col·laboratiu a l'Administració (PDF, 6,1 MB)
Núm. 3. Desembre 2009
ISBN 978-84-393-8185-3
PVP: 12,00 €

Manual que recull les pràctiques del programa Compartim del Departament de Justícia, una referència a nivell mundial a l'hora de vertebrar compromís, participació i gestió del coneixement dins d'una organització, amb l'objectiu de passar d'una estructura formal burocràtica a una autèntica comunitat col·laborativa.

Recomanacions per defensar l'informe al judici oral (PDF, 1 MB)
Núm. 2. Novembre 2009
ISBN 978-84-393-8153-2
PVP: 5,00 €

La comunitat de gestió del coneixement d'assessorament penal d'adults ha elaborat el document que recull aquest llibre per ajudar els professionals dels equips d'assessorament tècnic penal a dur a terme la defensa dels informes pericials a l'acte del judici oral previ a la sentència.

Programa de mobilitat segura als centres penitenciaris (PDF, 1,61 MB)
Núm. 1. Juliol 2009
No venal

Llibre que recull les característiques d'aquest Programa, creat per un grup de treball d'educadors mitjançant la plataforma virtual e-Catalunya i pensat per donar-los eines per tractar els usuaris que ingressen als centres penitenciaris com a conseqüència de delictes de trànsit, arran de la modificació del Codi penal en aquest sentit.

Data d'actualització:  16.11.2018