• Imprimeix

Textos Jurídics Catalans

Aquesta col·lecció recull els textos legals que estructuren les institucions i la vida política catalana. En molts casos es tracta d'edicions facsímils.

Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segles IX-XI (núm. 37) [PDF, 7,80 MB]. 2018. (Coeditat amb el Parlament de Catalunya)
ISBN: 978-84-393-9694-9
30 €
Aquest llibre és un recull de 557 documents (552 més 5 bisos), escriptures dels comtats catalans d'entre els segles IX i XI relatives a l'administració de justícia i la resolució de conflictes a Catalunya. Aquest recull és fruit d'una àmplia recerca, i de la selecció posterior, en un gran nombre de col·leccions diplomàtiques i cartularis editats, en apèndixs documentals de llibres i articles i també en fons d'arxiu.

Compendivm Constitvcionvm Generalivm Cathalonie (núm. 36) [PDF, 4,3 MB]. 2016. (Coeditat amb el Parlament de Catalunya)
ISBN 978-84-393-9446-4
25 €
Aquest volum presenta la primera edició crítica de la suma llatina de les lleis generals catalanes (des dels usatges fins al 1432) composta pel gironí Narcís de Sant Dionís, un dels juristes de la Compilació de 1413. S'hi presenta confrontada la transcripció d'una versió catalana coetània. A més d'un estudi introductori sobre el context juridicopolític i la biografia de l'autor, els apèndixs recullen la identificació precisa de tota la normativa que s’hi menciona. 

Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 
(núm. 35) [PDF, 245 MB]. 2015. (Coeditat amb el Parlament de Catalunya)
ISBN 978-84-393-9288-0
26 €
Aquest llibre complementa el volum 34 de la col·lecció, i explica de manera minuciosa els 19 casos que es van instar davant del Tribunal de Contrafaccions (amb la documentació reproduïda en facsímil), i també recull 18 quasicasos (afers que no van acabar accedint al Tribunal): tots ells són episodis jurídics inèdits de la història de Catalunya.

El Tribunal de Contrafaccions de Catalunya i la seva activitat (1702-1713) (núm. 34) [PDF, 19,5 MB]. 2015. (Coeditat amb el Parlament de Catalunya)
ISBN 978-84-393-9287-3
20 €
Aquest llibre (part facsímil, part transcripció) recull la normativa, l’estructura, la composició i l’activitat del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya, una institució innovadora i capdavantera al seu temps, que va suposar la culminació i clau de volta del pactisme i el iuscentrisme català abans del Decret de Nova Planta. Aquest Tribunal (que tenia una composició mixta i paritària entre rei i corts) va comportar un perfeccionament dels mecanismes de l’Observança trenats a partir del segle XV.

Cort General de Barcelona (1705-1706). Procés familiar del braç militar (núm.31). 2016. (Coeditat amb el Parlament de Catalunya)
ISBN 978-84-393-9496-9
40 €  Compra en línia
Aquesta obra con­té la transcripció del procés familiar del braç militar (nobiliari) de la Cort General convo­cada el 28 de novembre per l'arxiduc Carles III, que es va celebrar a la Casa de la Diputació del General de Barcelona. La primera sessió va tenir lloc el 5 de desembre de 1705 i la darrera el 31 de març de 1706. 

Cort General de Barcelona (1705-1706) (núm. 30) [PDF, 11 MB] 2014. (Coedició amb el Parlament de Catalunya)
ISBN 978-84-393-9143-2
35 €
Aquesta obra con­té la transcripció del procés familiar del Braç Eclesiàstic de la Cort General convo­cada el 28 de novembre per l’arxiduc Carles III, que es va celebrar a la Casa de la Diputació del General de Barcelona. La primera sessió va tenir lloc el 5 de desembre de 1705 i la darrera el 31 de març de 1706. 

La Junta General de Braços de 1713 (núm. 29) [PDF, 41 MB]. 2008. (Coedició amb el Parlament de Catalunya)
ISBN 978-84-393-7849-5
25 €
Transcripció i edició de diversos textos manuscrits relatius a la darrera fase de la Guerra de Successió a Catalunya, que inclou la documentació relativa a la Junta General de Braços de 1713, i permet identificar els aspectes fonamentals dels debats poítics sostinguts pels diferents braços.

Les competències legislatives de la Generalitat de Catalunya en matèria de dret civil en la Segona República: precedents, textos i discursos (núm. 28) [PDF, 3 MB]. 2006. (Coedició amb el Parlament de Catalunya)
ISBN 84-393-7241-8
15 €
Entre les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya per l’estatut de 1932 hi havia la facultat de legislar en matèria de dret civil, de la qual Catalunya fou privada arran dels decrets de Nova Planta. En aquest llibre es recull l’estudi del procés de recuperació d’aquesta facultat legislativa.

Constitucions, capítols i actes de cort 1701-1702 i 1705-1706 (núm. 26) [PDF, 103 MB] 2006. (Coedició amb el Parlament de Catalunya)
ISBN 84-393-6970-0
35 €
Edició facsímil de la tercera i darrera compilació de les constitucions de Catalunya, impresa el 1704, que inclou les 96 constitucions, capítols i actes de cort acordats a la Cort General de 1701, sota el regnat de Felip V, la primera que tenia lloc després de la molt conflictiva de 1626, que no va produir cap norma legal.

Praelectio cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum pandectarum de vulgari et pupillari subtitutioni (núm. 25) [PDF, 2,6 MB] 2005. (Coedició amb el Parlament de Catalunya)
ISBN 84-393- -2
28 €
Obra que recull (en facsímil de l’original llatí i la transcripció catalana) la lliçó magistral de Josep Finestres i de Monsalvo sobre la substitució vulgar i pupilar, que constitueix una mostra de l’humanisme jurídic i el jusnaturalisme classicista propis de la generació que va iniciar el procés de recomposició de la jurisprudència catalana després del Decret de Nova Planta.

Llibre dels judicis (núm. 24) [PDF, 5,4 MB] 2008. (Coedició amb el Parlament de Catalunya)
ISBN 978-84-393-7827-3
30 €
Traducció catalana del Liber iudiciorum visigòtic –que va tenir un impacte notori en el cultura jurídica catalana medieval–, en la versió crítica de Karl Zeumer (1902). Aquest volum també conté com a interpol·lacions i complements textos que el jutge Bonsom de Barcelona incorporà a principis del segle XI a una de les còpies del Codi visigòtic.

Liber Iudicum Popularis. Ordenat pel jutge Bonsom de Barcelona (núm. 23) [PDF, 25 MB] 2003
ISBN 84-393-6395-1
30 €
Versió del Liber iudicum redactat en llatí pel jutge levita Bonsom l’any 1011, una fita en el seu temps i un clar exponent del paper essencial que el dret ha tingut al llarg dels segles a l’hora de reforçar la identitat del poble de Catalunya.

Cort General de Montsó (1585) Montsó-Binèfar. Annexos i índex. Esborrany del procés familiar del braç reial, documentació complementària i índex (núm. 22) [PDF, 13,7 MB] 2010 (Coedició amb el Parlament de Catalunya)
ISBN 84-393-8367-3
30 €
Selecció de documentació relativa a la Cort General de Montsó-Binèfar de 1585: esborranys dels síndics i assessors jurídics locals, una documentació vinculada a l'actuació parlamentària que queda fora de les actes o procesos formalitzats.

Cort General de Montsó (1585) Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç eclesiàstic (núm. 21) [PDF, 3,6 MB] 2001
ISBN 84-393-5316-2
30,65 €
Transcripció del manuscrit del procés familiar del braç eclesiàstic, on es dibuixa un estament eclesiàstic més conciliador que no pas el militar o el reial, que rebutja l'enfrontament directe i les actituds radicals, i que troba mecanismes per llimar les diferències o arraconar els discrepants.

Cort General de Montsó (1585) Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç militar (núm. 20) [PDF, 2,5 MB] 2001
ISBN 84-393-5988-8
30,65 €
Transcripció del manuscrit del procés familiar del braç militar, on hi van figurar habilitades 430 persones (algunes mitjançant procurador), i on es posa de manifest les preocupacions d'aquest estament per la terra i per les seves rendes.

Cort General de Montsó (1585) Montsó-Binèfar. Procés del protonotari (núm. 19) [PDF, 16 MB] 2001
ISBN 84-393-5560-2
19,25 €
Transcripció del procés del protonotari reial de la Cort General de 1585. Aquesta figura era un càrrec que, entre d’altres funcions, actuava com a canceller (president del Consell reial) i màxim representant del rei en la seva administració, especialment en matèria judicial.

Cort General de Montsó (1585) Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç reial (núm. 18) [PDF, 3,2 MB] 2001
ISBN 84-393-5316-2
30,65 €
Transcripció on es posa de manifest una societat en transformació que tenia necessitat d'una legislació social, econòmica, judicial i política adequada als canvis que s'estaven produïnt. Les constitucions presentades al rei sumaven 206 capítols, dels quals la corona en va decretar 143.

Comentaris sobre De Actionibus (volum II) (núm. 17) [PDF, 236 MB] 1998
ISBN 84-393-4534-8
33,06 €
Segon volum de la reproducció facsímil del De Actionibus d’Antoni Oliba, una obra on el dret civil català és l’eix central: som davant del primer intent d’exposició de tot el dret privat vigent a Catalunya en aquell moment (finals del segle XVI).

Comentaris sobre De Actionibus (volum I) (núm. 16) [PDF, 68 MB] 1998
ISBN 84-393-4533-X
33,06 €
Primer volum de la reproducció facsímil del De Actionibus d'Antoni Oliba, una obra on el dret civil català és l'eix central: som davant del primer intent d'exposició de tot el dret privat vigent a Catalunya en aquell moment (finals del segle XVI).

Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya. Els capítols del donatiu (1288-1384) (núm. 15) [PDF, 31 MB] 1997
ISBN 84-393-4425-2
30,05 €
Col·lecció d’actes de Cort (34 documents transcrits) on es mostra com es va començar a construir el sistema fiscal de la Corona catalanoaragonesa, posant un interès especial en el diàleg entre el monarca i els braços entorn de la concessió del donatiu.

Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Barberà (945-1212) (núm. 14) [PDF, 15 MB] 1997
ISBN 84-393-4357-4
23,90 €
Primer cartulari sencer d'una comanda (seu territorial dels templers) de l'Orde del Temple editat al nostre país, que fa referència a poblacions de la banda central i nord-oriental de la Conca de Barberà, on principalment estava situat el seu patrimoni.

L'activitat judicial de l’Audiència de Catalunya en matèria civil (1716-1834) (núm. 13) [PDF, 24 MB] 1996
ISBN 84-393-4164-4
35,46 €
Obra que recull una selecció de documents sorgits dels processos gestionats per l’Audiència de Catalunya entre els segles XVIII i XIX. Tal com estableix l’article 1.2 de la Compilació del dret civil de Catalunya, la jurisprudència és un element clau de la tradició jurídica catalana i constitueix un instrument d’interpretació i integració del dret civil català actual.

Constitucions i altres drets de Catalunya (núm. 12) [PDF, 133 MB]  1995
ISBN 84-393-3268-8
120,20 €
Edició facsímil de la tercera i darrera compilació de les constitucions de Catalunya, impresa el 1704, que inclou les 96 constitucions, capítols i actes de cort acordats a la Cort General de 1701, sota el regnat de Felip V, la primera que tenia lloc després de la molt conflictiva de 1626, que no va produir cap norma legal.

Projecte d'apèndix i materials precompilatoris del dret civil de Catalunya (núm. 10) [PDF, 25,8 MB] 1995
ISBN 84-393-3594-6
24,04 €
Edició facsímil dels precedents prelegislatius de la Compilació: els textos que, sense arribar a ser llei vigent, constitueixen els precedents de la Llei 40/1960, de 21 de juliol, sobre Compilació del dret civil especial de Catalunya, que conserven valor a l’hora de cercar criteris interpretatius històrics.

Constitucions de Pau i Treva de Catalunya (núm. 9) [PDF, 12 MB] 1994
ISBN 84-393-2934-2
18,03 €
Edició crítica de tots els textos de Pau i Treva de Déu (una de les institucions més brillants de la història jurídica medieval catalana) dels segles XI-XIII, agrupats per primer cop en un sol volum.

Cort General de Montsó. 1382-1384 (núm. 8) [PDF, 7 MB] 1992
ISBN 84-393-2133-3
17,80 €
Transcripció dels manuscrits de l'Assemblea de Cort General convocada per Pere el Cerimoniós amb la finalitat d'obtenir un donatiu per fer front a la guerra de Sardenya, on és patent la tibantor entre el monarca i els representants dels braços.

Projectes i memorials. Segles XVIII i XIX (núm. 7) [PDF, 8 MB] 1990
ISBN 84-393-1546-5
12,62 €
Edició facsímil dels textos de bases de dret públic català –amb indiscutible finalitat política– següents: memorials de greuges de 1760 i 1885, Projecte de constitució de l’Estat català de 1883, Missatge a la Reina Regent de 1888 i Bases de Manresa de 1892. 

Usages y demás derechos de Cataluña (volum II) (núm. 6) [PDF, 22 MB]. 2a edició: juliol 2010 (Coedició amb el Parlament de Catalunya)
Edició de 1989 exhaurida
ISBN: 978-84-393-8485-4 | 978- 84-393-8483-0 obra completa
Edició facsímil del segon volum de la segona edició (1861-1863) d'aquesta obra cabdal (la primera edició es va dur a terme el 1832-1835), que mostra la situació difícil del dret català en aquell moment d'homogeneïtzació jurídica en què l'Estat espanyol persistia en la voluntat d'un codi civil que únicament tenia en compte el dret castellà.

Usages y demás derechos de Cataluña (volum I) (núm. 5) [PDF, 23 MB]. 2a edició: juliol 2010 (Coedició amb el Parlament de Catalunya)
Edició de 1989 exhaurida
ISBN: 978-84-393-8484-7 | 978- 84-393-8483-0 obra completa
Edició facsímil del primer volum de la segona edició (1861-1863) d’aquesta obra cabdal (la primera edició es va dur a terme el 1832-1835), que mostra la situació difícil del dret català en aquell moment d’homogeneïtzació jurídica en què l’Estat espanyol persistia en la voluntat d’un codi civil que únicament tenia en compte el dret castellà.

Les Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 (núm. 4) [PDF, 110 MB] 1988
ISBN 84-393-0953-8
123,21 €
Edició facsímil de l'incunable de la primera recopilació oficial (reproducció de l'anterior manuscrita de 1413 en versió catalana), de les que més tard s'anomenarien Constitucions i altres drets de Catalunya, la vigència de les quals (reduïda considerablement a partir de la fi de la Guerra de Successió, el 1716) ha arribat en bona part fins als nostres dies.

Historia del Derecho de Cataluña (volum II) (núm. 3) [PDF, 19 MB] 1987
ISBN 84-393-0807-8
12,62 €
Edició facsímil del segon volum d’aquest treball del civilista i historiador Guillem M. de Brocà, editat l’any 1918, que mostra els origens i l’evolució del dret civil català al llarg dels segles, on queda palès que aquest corpus jurídic és el producte d’una organització política legítima en el moment de la seva creació.

Principis del Dret successori aplicats a fórmules d’usdefruit vidual i d'herència vitalícia (núm, 2) [PDF, 25 MB]. 1985
ISBN 84-393-0514-1
12,62 €
Edició facsímil d’aquesta obra fonamental de Joan Martí Miralles, publicada l’any 1925, que marca un dels punts culminants en l’estudi del nostre dret de successions i que ha influït de manera decisiva sobre el sistema successori actual català.

Historia del Derecho de Cataluña especialmente del Civil y exposición de las instituciones del Derecho Civil del mismo territorio en relación con el Código Civil de España y la Jurisprudencia, volum I (núm. 1) [PDF, 38 MB] 1985
ISBN 84-393-0515-X
16,83 €
Edició facsímil del primer volum d’aquest treball del civilista i historiador Guillem M. de Brocà, editat l’any 1918, que mostra els origens i l’evolució del dret civil català al llarg dels segles, on queda palès que aquest corpus jurídic és el producte d’una organització política legítima en el moment de la seva creació.

Presentació Textos Jurídics Catalans (núm. 0) 1985
ISBN 84-393-0532-X
2,55 €
Llibret que presenta la col·lecció "Textos Jurídics Catalans", pensada per editar les lleis, costums, jurisprudència i doctrina que han integrat al llarg dels segles la tradició jurídica catalana, amb l'objectiu de divulgar les fonts del dret civil català i d'omplir el buit cultural en aquest aspecte.

Data d'actualització:  04.05.2018