• Imprimeix

Entitats prestadores de serveis

En l'àmbit de les mesures penals alternatives (i d'acord amb els criteris establerts als protocols d'intervenció i gestió de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil)

 • IRES (Fundació Institut de Reinserció Social)

  Suport als programes d'execució de mesures penals alternatives referits a les obligacions i a les mesures de seguretat, inclosos els programes de treballs en benefici de la comunitat imposats conjuntament amb mesures o obligacions de tractament o de programes formatius (Barcelona ciutat i província).

 • Fundació APIP ACAM

  Suport als programes de treballs en benefici de la comunitat, excepte aquells que s'hagin imposat conjuntament amb mesures o obligacions de tractament o de programes formatius (Barcelona ciutat i província).

 • INTRESS (Institut de Treball Social i Serveis Socials)

  Suport als programes d'execució de mesures penals alternatives (Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, Alt Pirineu i Aran).

En l'àmbit de la mediació penal

 • AGI (assistència i gestió integral)

  Contracte de gestió de serveis públics, mitjançant concert, de suport per a l'execució i desenvolupament del programa de mediació i reparació en la jurisdicció penal ordinària.

Data d'actualització:  01.12.2015