• Imprimeix

El CIRE enceta un sistema de càpsules formatives a través de proveïdors del servei d’alimentació

Aquest format de formació sobre temes culinaris i de seguretat alimentària complementa el pla de formació que s'ofereix tant als professionals del CIRE com als interns, a través del model FOI (formació, ocupació, inserció)

10/01/2017 10:01
El CIRE enceta un sistema de càpsules formatives a través de proveïdors del servei d’alimentació

Formació a l'equip del servei d'alimentació del Centre Penitenciari Mas d'Enric

El CIRE enceta un sistema de càpsules formatives a través de proveïdors del servei d’alimentació

Visita a les instal·lacions de Danone per part de l'equip del servei d'alimentació del CIRE

Enguany, i per primera vegada, diferents proveïdors de subministraments del servei d’alimentació del CIRE imparteixen formacions per a interns i professionals de cuina i fleca, sota la fórmula de càpsula formativa i sense cap cost per al CIRE.

Aquest format de formació (breu, pràctic, dinàmic) sobre temes culinaris i de seguretat alimentària complementa el pla de formació que ja s'ofereix tant als professionals del CIRE com als interns, a través del model FOI (formació, ocupació, inserció). D’aquesta manera es dona compliment al capítol XII del Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, que disposa que l’empresa operadora ha de proporcionar formació continuada als seus treballadors en matèria de seguretat alimentària. Així ho estableix també la política d’innocuïtat dels aliments del CIRE.

Les càpsules formatives de seguretat alimentària complementen les actuacions formatives dissenyades per la direcció tècnica del CIRE en relació amb el manual de bones pràctiques; manual que, des que es va presentar, serveix de guia per a la feina diària del personal operatiu. Les càpsules que tracten sobre temes culinaris toquen aspectes gastronòmics molt atractius (tècniques culinàries de cuinat de carns, peixos, arrossos, formació en l’ofici de barista), que són alhora aspectes molt demandats en el mercat laboral. Per això, desperten gran interès entre els professionals.

Els comandaments de les cuines han pogut visitar dues instal·lacions d’indústries alimentàries (Terfrisa i Danone) i el que hi han après contribuirà a conscienciar el personal sobre la importància de sotmetre la producció d’aliments a tractaments rigorosos.

Les càpsules han estat rebudes amb gran interès i han estat valorades molt positivament pels usuaris. Hi ha previstes, almenys, 12 sessions més.

Les càpsules han estat rebudes amb gran interès i han estat valorades molt positivament pels usuaris