• Imprimeix

El CIRE instal·la hivernacles i umbracles als centres educatius perquè els menors puguin obtenir certificats de professionalitat

Tots els joves majors de 16 anys dels centres educatius de L’Alzina, Can Llupià i El Segre podran formar-se en l’ofici de jardineria i obtenir el títol oficial d’activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

10/02/2017 10:02
El CIRE instal·la hivernacles i umbracles als centres educatius per poder expedir certificats de professionalitat

Hivernacle del Centre Educatiu Can Llupià

El CIRE instal·la hivernacles i umbracles als centres educatius per poder expedir certificats de professionalitat

Hivernacle del Centre Educatiu El Segre

El CIRE instal·la hivernacles i umbracles als centres educatius per poder expedir certificats de professionalitat

Hivernacle del Centre Educatiu L'Alzina

El CIRE ha realitzat la instal·lació d’hivernacles i umbracles als centres educatius de Catalunya amb l’objectiu que els menors puguin obtenir el certificat de professionalitat en l’especialitat de jardineria. Properament, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) homologarà els espais i es faran activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria que condueixin a l’obtenció dels certificats.

Tots els joves majors de 16 anys dels centres educatius de L’Alzina, Can Llupià i El Segre podran formar-se en l’ofici de jardineria i obtenir el títol oficial d’activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.

La formació en vivers, jardins i centres de jardineria està distribuïda en mòduls formatius que van de 90 a 250 hores. Tots els alumnes que obtinguin una avaluació positiva en el resultats dels seus aprenentatges podran fer 80 hores de pràctiques professionals no laborals en centres de treball.

La formació en vivers, jardins i centres de jardineria està distribuïda en mòduls formatius que van de 90 a 250 hores