• Imprimeix

El director general del CIRE, Juan José Torres, entrevistat a la revista «Justice Trends»

L’entrevista porta per títol “El model català de treball penitenciari en temps de transició”

14/02/2018 12:02
El director general del CIRE, Juan José Torres, entrevistat a la revista «Justice Trends»

Es tracta d’una revista independent, amb versió impresa i en línia, de caràcter bianual, que aborda les millors pràctiques en el sector penitenciari i les últimes fites en execució penal a nivell mundial. Justice Trends té una tirada de 2.000 exemplars, de 140-180 pàgines, que es posa a disposició dels ministeris de justícia i administracions penitenciàries de tot el món.

La revista conté articles tècnics, columnes de personalitats del sector i monogràfics sobre temes relacionats amb l’activitat penitenciària en centres d’adults i de justícia juvenil. El seu objectiu és facilitar al lector la millor comprensió del treball, tant públic com privat, dels professionals i responsables de la presa de decisions en aquest camp. És en aquest punt que la revista ha considerat interessant comptar amb l’experiència del CIRE, com a entitat de referència en el tractament i gestió de l’activitat enfocada a la reinserció de les persones privades de llibertat. 

En aquesta entrevista sobre l’activitat del CIRE, el director general, Juan José Torres, ha volgut destacar l’enfocament pioner del model actual de l’entitat, que centra el seu objectiu en la formació i la inserció de l’intern un cop acabada la seva condemna. En el  model FOI (formació, ocupació, inserció), el treball penitenciari passa de ser un objectiu a ser una eina.

L’entrevista aborda temes com les condicions de treball, la remuneració, els tipus d’activitats que es desenvolupen als centres o l’ocupabilitat dels interns i finalitza amb una explicació de la clau de l’èxit del CIRE, basada en la visió global de les necessitats de les persones i l’acompanyament professional i personalitzat en la recerca activa de feina. Així mateix, el director del CIRE destaca la importància d’una acurada activitat comercial, que connecta amb el teixit empresarial que treballarà als tallers dels centres penitenciaris, apropa a la realitat del mercat i serveix de guia per focalitzar la formació en aquelles activitats amb més demanda.

Aquesta entrevista és una oportunitat pel CIRE de donar-se a conèixer i transmetre els coneixements i bones pràctiques a tot el sector i a escala mundial.

El director general del CIRE, Juan José Torres, ha volgut destacar l’enfocament pioner del model actual de l’entitat, que centra el seu objectiu en la formació i la inserció de l’intern un cop acabada la seva condemna