• Imprimeix

L’Agència Catalana de l’Aigua encarrega al CIRE l’execució d’actuacions menors de manteniment i conservació de lleres públiques

L’Agència Catalana de l’Aigua encarrega al CIRE les actuacions derivades dels treballs de recuperació funcional hidràulica i ambiental de lleres públiques per causes sobrevingudes

21/02/2018 10:02
L’Agència Catalana de l’Aigua encarrega al CIRE l’execució d’actuacions menors de manteniment i conservació de lleres públiques

Un dels objectius de la reglamentació vigent sobre la planificació hidrològica és el de vetllar per la conservació i manteniment de la xarxa fluvial catalana i pels ecosistemes vinculats al medi hídric. En el programa de mesures del  Pla de Gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 es preveuen mesures relacionades amb la prevenció i defensa contra inundacions.

Les actuacions contemplades en l’encàrrec de l’ACA al CIRE són les següents:

 

 

  • Retirada d’arbres morts o d’andròmines i podes d’arbres que impedeixin els accessos a la llera o a la seva servitud de pas.
  • Retirada d’arbres morts i podes d’arbres que minvin la capacitat de desguàs de la llera.
  • Retirada d’elements arrossegats pel corrent que obstrueixin la llera i, especialment, les obres de pas sobre la llera, o que constitueixin un element de degradació o contaminació del domini públic hidràulic.
  • Tasques de reparació de lleres després d’episodis extrems (ventades, aiguats, nevades...).

Aquestes actuacions tenen caràcter correctiu i urgent, és per aquest motiu que la disponibilitat de la brigada del CIRE serà de 24 hores al dia, els 365 dies de l’any i una disponibilitat mínima de 3 efectius, que es pot ampliar en funció de la magnitud de la intervenció a realitzar.

El contracte té una durada de dos anys.

Aquestes actuacions tenen caràcter correctiu i urgent i el contracte té una durada de dos anys