• Imprimeix

La directora de Formació i Inserció del CIRE, entrevistada a la revista «Informa’t»

Amb aquesta entrevista el CIRE s’apropa a professionals del sector de la formació ocupacional que treballen en àmbits diferents però complementaris a la seva activitat

04/04/2018 08:04
La directora de Formació i Inserció del CIRE, entrevistada a la revista «Informa’t»

Paola Sancho, directora de Formació i Inserció del CIRE

Informa’t és una publicació trimestral del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, integrat pel Departament d’Empresa i Ocupació i per les organitzacions sindicals i empresarials amb més representativitat a l’àmbit de Catalunya. Es tracta d’una publicació digital que es distribueix per correu electrònic a les persones subscrites, actualment 2.500 personalitats del sector. El Consorci s’encarrega de la gestió i de l’execució dels programes de la formació professional contínua, amb l’objectiu de garantir la formació al llarg de la vida, l’adaptació dels treballadors de les empreses a la nova societat basada en el coneixement així com mantenir la capacitació professional quant als canvis dels processos productius.

L’objectiu de la revista Informa’t és donar rellevància i visibilitat a la formació professional per a l’ocupació dins de l’agenda pública del país, i convertir-se en l’altaveu crític de tots els actors que intervenen en el sistema, per compartir experiències, accions i bones pràctiques que mostrin les bondats del model, però també les seves mancances, i per a la implementació de propostes de millora.

Uns dels apartats rellevants de la revista és la “Signatura convidada”, en el qual els protagonistes són les persones i les entitats que treballen projectes cabdals en el camp de la formació professional per a l’ocupació. És en aquest marc que la directora de Formació i Inserció del CIRE, Paola Sancho, ha explicat el projecte de certificats de professionalitat desenvolupat pel CIRE en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i com l’adquisició de competències professionals, capacitats i aprenentatge afavoreix la reinserció sociolaboral de la població reclusa.

Amb aquesta entrevista el CIRE s’apropa a professionals del sector de la formació ocupacional que treballen en àmbits diferents però complementaris a la seva activitat.