• Imprimeix

El CIRE comença a gestionar la transició dels certificats en ISO 9001:2008 dels seus tallers de producció, cap a la nova norma ISO 9001:2015 a partir de juliol de 2017

Els tallers de manipulats i muntatge dels centres penitenciaris Quatre Camins, Brians 2, Lledoners i Puig de les Basses s’adaptaran a la nova norma ISO 9001:2015 i, amb l’objectiu de garantir el canvi amb èxit, es treballen en equip els nous requisits que exigeix la norma

07/04/2017 12:04
El CIRE comença a gestionar la transició dels certificats en ISO 9001:2008 dels seus tallers de producció, cap a la nova norma ISO 9001:2015 a partir de juliol de 2017

El passat divendres 7 d’abril, va tenir lloc una sessió de treball als serveis centrals de CIRE per tractar els principals canvis del que serà el nou Sistema de Gestió de la Qualitat, basat en la norma ISO 9001:2015. El grup de treball, el van formar participants de tots el centres penitenciaris subjectes al Sistema de Certificació de Qualitat.

Prèviament a la sessió de treball, des de Qualitat, com a part del Pla de formació anual dissenyat per als professionals participants del sistema, es va impartir una formació interna de caràcter introductori de la nova norma a tots els centres. Per mitjà d’aquesta formació, l’equip de treball va conèixer els principals canvis que la nova norma proposa.

A la sessió de treball es va aprofundir en l’anàlisi de context de l’organització, des de la tècnica PESTEL (aspectes: tècnics, econòmics, socioculturals, tecnològics, ecològics i legals), la detecció de les parts interessades i la valoració dels riscos associats al sistema. El resultat de la reunió és la determinació d’un quadre de riscos i oportunitats de l’organització en el qual es fonamenta el nou sistema de gestió de la qualitat.

40 professionals, 10 plantes tallers i 25 empreses clients del CIRE es veuran afectats per la transició a la nova norma ISO 9001:2015