• Guia d'entitats

    Guia d'entitats

    Aplicació que permet accedir a les dades identificatives de les associacions, les fundacions privades, els col·legis professionals, les acadèmies corporatives, les entitats religioses i les federacions.

  • Registre de parelles estables

    Registre de parelles estables

    Registre administratiu on es poden inscriure, voluntàriament i amb el consentiment dels dos convivents, les parelles estables constituïdes d'acord amb el Codi civil de Catalunya.

Àmbits