• Guia d'entitats

    Guia d'entitats

    Aplicació que permet accedir a les dades identificatives de les associacions, les fundacions privades, els col·legis professionals, les acadèmies corporatives, les entitats religioses i les federacions.

  • Grups d'interès

    Grups d'interès

    A efectes de la inscripció i control del Registre de grups d'interès, són grups d'interès les persones i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic en defensa d'interessos de terceres persones o organitzacions.