• Guia d'entitats

    Guia d'entitats

    Aplicació que permet accedir a les dades identificatives de les associacions, les fundacions privades, els col·legis professionals, les acadèmies corporatives, les entitats religioses i les federacions.

  • Justiterm

    Justiterm

    Cercador de termes jurídics i administratius del castellà al català i del català al castellà, i també de termes i expressions jurídiques i administratives d'abast més general. Inclou els diccionaris de dret civil i de dret administratiu i el vocabulari de dret penal i penitenciari elaborats pel Departament.