• Imprimeix

Justícia crearà un registre únic de grups d'interès per a tots els ajuntaments

Torna
Dijous, 14 de juliol de 2016

La Llei obliga les corporacions locals a fer pública la relació entre els directius de l’Administració i les entitats que pretenen influir en les polítiques públiques.

El Departament reuneix els representants dels municipis en una jornada sobre les obligacions legals en matèria de transparència

 

 

.

.

D’acord amb la Llei de transparència de 2014, tots els ajuntaments haurien de disposar d’un registre de grups d’interès o lobbys des del juliol de l’any passat. No obstant això, no n’hi ha cap que l’hagi desenvolupat. Amb la voluntat de facilitar el compliment de la Llei tant als lobbys com a les corporacions locals, el Departament de Justícia convertirà l’actual registre de la Generalitat en un de nou, vàlid per a totes les organitzacions obligades a tenir-ne. Serà el Registre de grups d’interès de Catalunya, que podran utilitzar tots els ajuntaments que així ho vulguin.
 
Més racional i transparent
 
D’una banda, els ajuntaments que facin servir el registre únic evitaran la inversió tecnològica i els recursos humans necessaris per crear-ne un de propi. Per l’altra, els lobbys també evitaran la inscripció en tots i cadascun dels ajuntaments. A més, si la informació està concentrada en un sol registre, la consulta serà molt més fàcil. Es tracta, per tant, de crear un registre més racional i transparent.
 
D’aquesta manera, el Govern dóna resposta a la inquietud del món local. És per això que l’impuls del registre únic de grups d’interès compta amb l’acord de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i les diputacions.
 
Codi de conducta dels alts càrrecs
 
El Govern ha aprovat recentment un Codi de conducta que obliga els alts càrrecs i el personal directiu de la Generalitat a publicar les reunions amb els grups d’interès a la seva agenda oficial. Aquest Codi estableix que no es pot celebrar cap reunió amb cap grup d’interès que no estigui inscrit al registre. L’incompliment d’aquestes normes pot comportar multes d’entre 6.000 i 12.000 euros, la suspensió i, fins i tot, la destitució.
 
El registre únic estarà en funcionament a principis de l’any que ve, quan el Govern hagi modificat el decret que el regula. L’executiu aprofitarà aquest tràmit per deixar ben clar que els grups d’interès s’hi han d’inscriure obligatòriament. La suma de les indicacions del Codi de conducta i de l’imperatiu de la inscripció significarà un salt endavant en transparència i capacitat dels ciutadans per fiscalitzar l’Administració de la Generalitat i les corporacions locals.
 
Llei catalana de la transparència
 
D’acord amb la Llei de la transparència, l’objectiu del Registre de grups d’interès de Catalunya és aprofundir en la transparència de l’activitat administrativa i l’accés a la informació pública. Són mesures per avançar en el control democràtic i la prevenció de la corrupció. Segons aquesta Llei, un grup d’interès és “una persona o una organització que de manera lícita porta a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en benefici i interès d’altres persones o organitzacions”.
 
Els referents internacionals
 
A l’Estat espanyol no hi ha cap norma específica dedicada als grups d’interès. A Europa, les regulacions més avançades són la d’Alemanya i la de les institucions de la Unió Europea. El registre de les institucions de la UE es va crear el 2011. De moment, és d’inscripció voluntària, però tot apunta que aviat serà d’inscripció obligatòria. Quan la inscripció sigui obligatòria, serà indispensable per mantenir reunions amb les autoritats i el personal de les institucions. A Anglaterra, França i Geòrgia també tenen un registre d’aquesta naturalesa. En qualsevol cas, els anglosaxons (EEUU, Canadà i Austràlia) van ser els primers que van regular l’activitat dels grups d’interès.
 
Una jornada sobre transparència i món local
 
Per posar sobre la taula totes i cadascuna de les novetats que preveu el proper decret, el Departament de Justícia reunirà aquest divendres 15 de juliol els representants dels municipis i d’altres institucions en una jornada [consultar programa] sobre les obligacions legals en matèria de transparència. Sota el títol “El repte institucional dels grups d’interès”, la jornada abordarà el marc legal dels grups d’interès, els aspectes més destacats de la regulació catalana, i les vies de col·laboració institucional per al control i la supervisió dels lobbys. La jornada la inaugurarà el conseller de Justícia, Carles Mundó.

Més informació