• Imprimeix

Les víctimes més vulnerables podran demanar suport i que les acompanyin a judici des de qualsevol jutjat de Catalunya

Torna
Dijous, 22 de març de 2018
  • El Servei d’acompanyament a judici de les oficines d’atenció a la víctima del delicte donarà cobertura, a partir del 3 d’abril, als 49 partits judicials catalans
 
  • Es reforça a tot el territori l’assessorament i atenció a les víctimes de violència de gènere en la compareixença davant dels jutjats de violència sobre la dona
Sala d'espera d'atenció a la víctima a la Ciutat de la Justícia

Sala d'espera d'atenció a la víctima a la Ciutat de la Justícia

Qualsevol persona víctima d’un delicte que necessiti suport emocional, que l’orientin o que l’acompanyin quan ha d’assistir a un judici pot beneficiar-se del Servei d’acompanyament a judici, que ofereixen les oficines d’atenció a la víctima del delicte (OAVD). Aquest Servei, que fins ara només es feia des de les OAVD de les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, s’ampliarà, a partir del proper 3 d’abril, als 49 partits judicials d’arreu de Catalunya.
 
Així, el Departament de Justícia incorpora un total de 46 nous professionals que faran aquest Servei d’acompanyament des de tots els jutjats catalans i que s’afegeixen als 29 tècnics que ja treballen a les cinc OAVD del territori.  Els 75 tècnics, que són professionals de la psicologia i el treball social, acompanyaran físicament la víctima al judici, li donaran suport psicològic o emocional abans, durant  i després de la vista oral i vetllaran perquè s’apliquin els elements físics de protecció visual, com ara la col·locació de mampares o que la víctima i l’agressor utilitzin circuits alternatius en els jutjats per tal que no es puguin trobar.
 
La secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, Patrícia Gomà, ha destacat que “la millor manera d’acostar la Justícia al ciutadà és estar al costat de les víctimes”. Per la seva banda, la directora d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Pilar Heras, ha posat èmfasi en l’objectiu, que és “evitar al màxim el patiment de les víctimes i que puguin declarar en les millors condicions possibles.”
 
Servei per a víctimes vulnerables
 
Les víctimes de qualsevol delicte – encara que sigui lleu – poden sol·licitar aquest Servei quan, per les seves condicions de vulnerabilitat física o psicològica, necessitin que les acompanyin en el moment del judici. L’acompanyament el pot proposar la víctima, els seus familiars, l’advocat, el jutge o els mateixos tècnics de les oficines d’atenció a la víctima del delicte.
 
L’ampliació d’aquest Servei, que ara dona cobertura a tots els ciutadans d’arreu de Catalunya, s’ha fet a través de l’adjudicació, mitjançant concurs públic, a l’empresa d’interès social Intress per a un període de 15 mesos i per un import de 1.953.939 euros.
 
Reforç del Programa d’atenció a la compareixença davant dels jutjats de violència sobre la dona
 
L’adjudicació d’aquest contracte suposarà també reforçar la presència en tot el territori del tècnics que atenen les víctimes de violència de gènere en el moment de la compareixença davant dels jutjats de violència sobre la dona (VIDO). Aquest Programa, que s’estén a tot Catalunya, és un servei que fins ara es prestava per professionals de les OAVD, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, en els jutjats VIDO de les capitals de província, però no de forma homogènia.
 
Ara, ja des de tots els partits judicials catalans, aquests professionals acompanyaran les víctimes de violència de gènere, abans, durant  o després de la compareixença davant del jutge i recolliran totes les necessitats emocionals, d’habitatge, sobre els fills i d’altres ajudes, independentment de si se’ls ha imposat o no una ordre de protecció. Cal destacar que les OAVD, a més, són el punt de coordinació de les ordres de protecció que imposen els jutges a les víctimes de violència de gènere.   
 
Nou model d’atenció a les víctimes del delicte a Catalunya
 
Les OAVD d’arreu de Catalunya van atendre l’any passat un total de 9.190 víctimes, de les quals 363 van ser ateses pel Servei d’acompanyament a judici i 928 van ser ateses en el marc del Programa d’atenció a la compareixença davant dels jutjats VIDO. Aquests dos serveis, entre d’altres que s’ofereixen a les OAVD, s’emmarquen dins del Pla d’atenció a les víctimes del delicte del Departament de Justícia.
 
La Llei de l’Estatut de la víctima del delicte, que va entrar en vigor l’octubre de 2015, reconeix el paper que té la víctima com a subjecte de drets dins del procés penal. Entre els drets reconeguts, destaquen el dret d’informació, participació en el procés penal i protecció i reconeixement de les víctimes. Aquesta Llei incorpora la Directiva 2012/29/UE i obliga els poders públics a donar una resposta no solament per reparar el dany, sinó també per minimitzar els efectes traumàtics d’haver sofert un delicte.
 
Evolució de les víctimes ateses per les OAVD a tot Catalunya
 
 
2016
2017
Barcelona
4.790
5.700
Girona
971
1.124
Lleida
867
825
Tarragona
1.075
1.086
Terres de l’Ebre
212
208
FCA*
218
247
Total Catalunya
8.193
9.190
 
*FCA (Oficina virtual per a la gestió de la informació a les víctimes de la situació penal i penitenciària d’agressors que es troben fora de Catalunya)
 
 
Evolució de les víctimes ateses pel Servei d’acompanyament a judici
 
 
2016
2017
Barcelona
150
121
Girona
74
114
Lleida
6
21
Tarragona
92
97
Terres de l’Ebre
21
10
Total Catalunya
343
363
 
 
Evolució de les víctimes ateses en el marc del Programa d’atenció a la compareixença davant dels jutjats VIDO
 
 
2016
2017
Barcelona
218
172
Girona
9
2
Lleida
476
424
Tarragona
314
328
Terres de l’Ebre
1
2
Total Catalunya
1.018
928