• Imprimeix

Justícia obre dues unitats especialitzades per a joves que cometen delictes de violència filioparental

Torna
Divendres, 11 de maig de 2018
 
·         El nombre de joves derivats pels jutges per delictes de violència familiar ha crescut a Catalunya prop d’un 14 % en els darrers set anys

·         Els equipaments residencials, a Girona i  Barcelona, es troben dins de la ciutat perquè els menors refacin la seva vida amb la màxima normalitat
 
.

.

X és un jove de 16 anys a qui el jutge ha imposat la mesura de convivència en grup educatiu per haver agredit i amenaçat reiteradament els seus pares. X complirà aquesta mesura judicial dins de la unitat residencial Grup Educatiu Girona. Aquest és un equipament especialitzat en el tractament de la violència filioparental (VFP), el segon d’aquestes característiques que es posa en marxa a Catalunya dins del Programa marc de violència filioparental del Departament de Justícia. S’hi estarà vuit mesos – el temps determinat pel jutge – i hi conviurà amb educadors per tal d’aprendre les normes bàsiques de convivència, controlar els episodis d’ira i relacionar-se de forma respectuosa i sana amb els seus pares o tutors.

La mesura de convivència amb una altra persona, família o grup educatiu obliga el menor a residir en un lloc durant un temps amb un grup, persona o família diferent de la seva. La pot imposar el jutge per qualsevol delicte, però els experts recomanen imposar aquesta mesura pels delictes relacionats amb la violència filioparental en aquells casos en què el jutge descarta internar el menor en un centre de justícia juvenil privatiu de llibertat, però tampoc vol que continuï vivint amb la família. Prevista a la Llei de responsabilitat penal del menor, aquesta mesura està especialment pensada per a casos no extrems on cal allunyar el jove de la família i on cal que aprenguin – pares i fills – a restablir ponts de comunicació.
 
La directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil (DGEPCJJ), Pilar Heras, ha assegurat que “fins fa poc, la possibilitat que els joves complissin aquesta mesura residint en un equipament no privatiu de llibertat, i alhora, especialitzat en el tractament de la violència filioparental, no existia a Catalunya. A la majoria se’ls imposa una mesura de medi obert com ara la de llibertat vigilada”. Heras ha explicat que, en els casos més greus, “se’ls imposa una mesura d’internament en els diferents centres de justícia juvenil tot i que, en una segona etapa, i per facilitar el procés de retorn a la convivència, es fa el seguiment del cas des de medi obert dins de l’entorn de la família i el menor”. La directora Heras ha remarcat que “la intervenció amb aquests joves pivota sobre dos eixos centrals: l’un, la formació d’un equip de professionals altament especialitzats i, l’altre, el treball amb les seves famílies”.
 
Violència de fills a pares: una realitat creixent
 
La xifra de menors d’entre 14 i 18 anys derivats pels fiscals i jutges de menors al Departament de Justícia per fets delictius relacionats amb la violència filioparental ha incrementat progressivament els darrers anys. Els menors atesos en els diferents programes de la DGEPCJJ (assessorament tècnic, mediació, medi obert i centres educatius de justícia juvenil) per aquests delictes ha crescut un 14 % en els darrers set anys (de 426 joves atesos l’any 2011 a 484 l’any 2017), xifra que correspon a un total de 58 nois.
 
El nombre de menors derivats pels jutges i fiscals per violència familiar ha passat de ser un 6,18 % (2011) a un 8,4 % (2017) del total de nois atesos per la DGEPCJJ. Conductes constitutives de violència filioparental són les agressions físiques, com ara cops, puntades de peu, empentes o lesions, i també les agressions verbals, com ara amenaces, coaccions o insults i maltractament psicològic dels fills cap als progenitors o cap a les persones adultes que estan assumint les funcions parentals.
 
Grups educatius a Girona i Barcelona: aprofitament d’espais existents

L’equipament Grup Educatiu Girona entrarà en funcionament el 17 de maig i acollirà menors de tot Catalunya condemnats – o amb mesures cautelars – per delictes per violència filioparental. S’obre amb una capacitat per atendre sis joves, tot i que està preparat per acollir-ne, en un futur, un total de 12. Té una superfície construïda de 600 m2 dividits en dues plantes de 300 m2 cadascuna. A la planta superior hi ha les habitacions i els banys i a la planta inferior, el despatx de coordinació i els dels educadors, una sala d’estar, una sala per als joves i les seves famílies, una cuina i un menjador.

Per a l’obertura d’aquest equipament, el Departament de Justícia ha aprofitat les instal·lacions de l’antic centre de justícia juvenil Montilivi, que van quedar buides quan va tancar l’any 2013. S’ha destinat un pressupost de 79.643,97 € a adequar l’equipament i posar-lo en funcionament. Aquesta unitat residencial està separada arquitectònicament de la Unitat Oberta Montilivi, on actualment hi ha joves que compleixen diferents mesures de règim obert. El Grup Educatiu Girona comptarà amb una coordinadora i sis educadors socials.
 
El Programa marc de violència filioparental del Departament de Justícia ha implicat també la reconversió d’un pis d’inserció, ubicat a Barcelona, en un equipament residencial de sis places per tal de donar resposta a aquesta demanda i on treballen un coordinador , sis educadors i un psicòleg a mitja jornada. Des de la seva posada en marxa, l’abril de 2017, pel Grup Educatiu Barcelona ja han passat un total de 12 joves.
 
Les dependències de Girona i Barcelona es troben ubicades dins de la trama urbana pel fet que els menors no estan privats de llibertat i han de fer les seves activitats quotidianes amb la màxima normalitat.
 
Programa marc de violència filioparental: professionals especialitzats i treball amb la família
 
El Departament de Justícia va posar en marxa l’any 2016 el Programa marc de violència filioparental per establir unes línies comunes a seguir pels professionals sobre com abordar aquests tipus de casos en els diferents àmbits on actua la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. Per això s’ha dissenyat un pla de formació amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) per tal de dotar aquest personal de la metodologia i eines específiques per fer la millor intervenció i en el marc del qual ja s’han format un total de 18 professionals.
 
L’abordatge terapèutic que fan aquests tècnics especialitzats no només es centra en el menor com a eix de la intervenció, sinó també en les seves famílies – la implicació de les famílies és vital per a l’èxit del tractament. L’objectiu és que el menor i la família superin el conflicte familiar i els factors que han portat el jove a cometre actes de violència física i verbal contra els seus pares o tutors, i restableixin un estàndard mínim de convivència que permeti al menor tornar amb la família.
 
Els tècnics de la justícia juvenil treballen, dins del medi obert, amb dos programes especialitzats en aquesta problemàtica: el programa Límits, destinat a famílies amb fills que es troben en el circuit de la justícia juvenil i que ensenya als pares a millorar les pautes educatives amb els seus fills i canviar patrons en les relacions familiars; i el programa Mirall, complementari a l’anterior i destinat als joves amb problemes en l’àmbit de les relacions familiars.
 
 
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total de menors atesos a tot Catalunya en tot tipus de programes del Departament de Justícia
 
6.888
 
6.422
 
6.013
 
5.611
 
5.564
 
5.481
 
5.731
Menors atesos a tot Catalunya per fets de Violència Filioparental (VFP)
 
426
 
422
 
457
 
481
 
533
 
520
 
484
% de menors atesos per fets de VFP del total d’atesos pel Departament de Justícia
 
6,18 %
 
6,57 %
 
7,60 %
 
8,57 %
 
9,57 %
 
9,50 %
 
8,44 %
Gènere
 
Nois
320
314
343
343
386
375
      335
Noies
106
108
114
138
147
145
149
Nacionalitat
 
Nacionals
307
310
354
367
420
414
388
Estrangers
119
112
103
114
113
106
96
 
 
Les dades del quadre són de menors o joves que han passat pels diferents programes de justícia juvenil del Departament de Justícia (assessorament tècnic, mediació, medi obert i centres de justícia juvenil) per delictes relacionats amb la violència filioparental: amenaces, coaccions o lesions en l’àmbit familiar, maltractament familiar, violència domèstica habitual i no habitual i violència física o psíquica sobre familiars.