• Imprimeix

Justícia crea un nou tractament amb visió de gènere per a totes les dones preses a Catalunya

Torna
Dilluns, 11 de juny de 2018

L’objectiu dels Serveis Penitenciaris és proporcionar les eines per a l’apoderament femení i pautes positives de salut sexual i reproductora
 
Sis de cada deu internes són víctimes de violència de gènere i tenen problemes de salut mental
La consellera Capella visita la perruqueria del CP Dones.

La consellera Capella visita la perruqueria del CP Dones.

 
 
L’àmbit dels Serveis Penitenciaris és masculí. Les dones només hi representen el 7 % (562) de la població reclusa. En canvi, les internes requereixen un tractament que s’adapti a les seves necessitats. El Departament de Justícia, a partir de l’experiència de diversos centres penitenciaris, ha creat el primer programa de tractament amb visió de gènere que s’aplicarà a totes les presons amb dones de Catalunya.
 
Apoderament de les dones
 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és l’apoderament de les dones recluses i la seva preparació per al retorn a la vida en llibertat. Els educadors, psicòlegs, treballadors socials i juristes de cada centre ofereixen aquest tractament en funció de la trajectòria de les internes i la seva situació social i familiar. Tot el tractament es desenvolupa en grups molt reduïts. Es tracta de proporcionar eines per a la maternitat, per potenciar l’autoestima i per a una conducta sexual i sanitària responsable. Dels 13 centres penitenciaris de Catalunya, només n’hi ha cinc que tinguin dones internes. Són el Centre de Dones de Barcelona – popularment coneguda com Wad Ras –, Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat), Ponent (Lleida), Mas d’Enric (El Catllar, Tarragonès) i Puig de les Basses (Figueres, Alt Empordà).
 
Víctimes de violència de gènere condemnades per robatoris i tràfic de drogues
 
El perfil de les internes en un centre penitenciari de la Generalitat és el d’una dona de 38 anys, condemnada a una pena de cinc anys per robatori (39 %) o tràfic de drogues (32 %). En sis de cada deu casos, han estat víctimes de violència de gènere i pateixen algun problema de salut mental. Les internes també dupliquen els casos de manca de recursos econòmics respecte dels homes i tenen menys xarxa familiar.
 
Per a les dones, el pas per la presó implica una doble condemna. La primera, relacionada amb el delicte que han comès i, la segona, per la transgressió del rol que tradicionalment la societat els ha reservat com a suport principal en les càrregues familiars.
 
Durant el seu procés de rehabilitació, les dones respecten més les condicions de sortides i permisos. I un cop a fora, el grau de reincidència és menor que el dels homes.
 
 
 
En xifres
Dones
Homes
Han patit violència de gènere
59,41 %
---
Problemes d'ocupació i absència de plans de futur
63,53 %
49,26 %
Problemes de salut mental
65,29 %
49,56 %
Nivell educatiu baix
62,94 %
73,86 %
Falta de suport familiar
57,65 %
46,41 %
Alcohol i drogues
59,41 %
67,10 %
Manca de recursos econòmics
42,28 %
20,25 %
Càrregues familiars
29,41 %
26,71 %
 
Per delictes
Dones
Homes
Robatoris
39,01 %
42,88 %
Tràfic de drogues
32,09 %
15,60 %
Trànsit
1,77 %
2,87 %
Homicidi
9,40 %
10,23 %
Lesions
3,90 %
4,18 %
Altres
12,59 %
24,03 %
Total persones condemnades
564
7828
*dades maig 2018
 
 
Dones
Homes
Taxa de reincidència 2014
26,3%
30,5%