• Imprimeix

La borsa d'interins per treballar als jutjats incorpora 70 nous titulats en formació professional jurídica

Torna
Dimecres, 10 d'octubre de 2018
.

.

 
 
 
La borsa d’interins per treballar als jutjats de Catalunya ha incorporat 70 nous candidats que han cursat els estudis de formació professional jurídica. Des de l’any passat, aquest estudis  permeten que els aspirants accedeixin directament a la llista de funcionament, és a dir, al registre on poden ser cridats per a treballar als diferents jutjats de Catalunya. Aquesta llista també inclou les persones que ja han treballat i estan esperant una nova destinació, i tothom que no hagi obtingut una plaça als jutjats però hagi aprovat unes oposicions o una de les seves proves. En canvi, les persones que no tenen l’FP de l’àmbit jurídic i no han treballat mai als jutjats només poden accedir a una llista provisional, que només es posa en funcionament un cop s’ha exhaurit la primera.
 
Professionals formats i motivats
 
Els titulats en formació professional de l’àmbit jurídic estan qualificats per dur a terme totes les tasques que assumeixen els treballadors dels jutjats. Per exemple, la tramitació de processos judicials, l’elaboració de diligències i notificacions, la comprovació del bon funcionament dels mitjans tècnics dels jutjats per a la realització de vistes i vetllar per l’ordre en les sales en el moment de fer els judicis. Actualment, el Departament de Justícia té una plantilla de 7.500 treballadors als jutjats de Catalunya.
 
L’objectiu és que la motivació per treballar als jutjats es tradueixi en una major estabilitat de la plantilla i amb un augment de la motivació i la qualificació dels professionals que presten aquest servei públic.
 
.

.Prop de 560 alumnes matriculats durant aquest curs 2018-2019
 
El cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa orientat a l’àmbit jurídic té una durada de 2.000 hores, distribuïdes en 1.650 hores lectives i 350 hores de pràctiques, 250 de les quals s’han de fer en jutjats i òrgans de l’Administració de justícia, i 100, en despatxos professionals d’advocats, procuradors, notaris, registradors i graduats socials. El cicle es divideix en dos cursos. El primer any és teòric i, si s’ha superat, durant el segon any es fan les pràctiques. Els alumnes disposen d’un tutor designat pel lletrat de l’Administració de justícia de l’òrgan o de l’oficina judicial o pel fiscal.
 
 
Curs 2018-2019
 
1r. curs
2n. Curs
Institut Provençana (L'Hospitalet de Llobregat)
32
22
López Vicuña (Barcelona)
27
29
Institut Vall d'Hebron (Barcelona)
19
16
Institut Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú)
20
23
Institut Escola Industrial (Sabadell)
29
26
Institut Baix Empordà (Palafrugell)
20
19
Institut Montilivi (Girona)
31
24
Institut Serrallarga (Blanes)
17
13
Institut Escola del Treball (Lleida) -per trasllat dels estudis de l'Institut Caparrella-
26
15
Institut Andreu Nin (El Vendrell)
18
11
Institut Baix Camp (Reus)
28
21
Institut Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona)
19
17
Institut Montsià (Amposta)
21
15
Total
307
251
 
 
El cicle de grau mitjà de gestió administrativa a l’àmbit jurídic es va començar a oferir el curs 2011-2012. Des d’aleshores, prop de 1.000 alumnes han cursat aquests estudis i treballen en l’àmbit judicial, ja sigui en jutjats o en despatxos professionals.