• Imprimeix

Serveis

Guia d'entitats

Accés a les dades identificatives de les associacions, les fundacions privades, els col·legis professionals, les acadèmies corporatives, les entitats religioses i les federacions.

Cercador de noms

Inclou més de 1.500 noms en català amb equivalències en castellà. També s'inclouen variants familiars i col·loquials i noms estrangers adaptats.

Formularis

Catàleg de formularis associats als tràmits del Departament de Justícia.

Justiterm

El Justiterm permet fer cerques del castellà al català i del català al castellà de termes jurídics i administratius. També s'hi poden trobar termes i expressions jurídiques i administratives d'abast més general.