• Imprimeix

Document de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

La Llei 11/2017, de 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, publicada al DOGC núm. 7406, de 6 de juliol de 2017 (correcció d'errades al DOGC núm. 7406, de 17.7.2017), declara il·legals els tribunals de l'Auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació que van actuar a Catalunya a partir de l'abril de 1938 fins al desembre de 1978, per ser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici just. En conseqüència, es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista.

El Departament de Justícia emet un document oficial de reparació jurídica de les víctimes del franquisme que consten a la llista elaborada per l'Arxiu Nacional de Catalunya a qui ho sol·liciti, per tal de deixar constància de la nul·litat d’aquestes sentències i resolucions, emanades d'uns tribunals il·legals.

Qualsevol persona pot sol·licitar el document per internet, telefònicament a través del 012, o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana i serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.
infografia-docs-judicis-franquistes

L'Arxiu Nacional de Catalunya ofereix la llista de les víctimes del franquisme en dades obertes: