• Imprimeix

Serveis

Guia d'entitats

Accés a les dades identificatives de les associacions, les fundacions privades, els col·legis professionals, les acadèmies corporatives, les entitats religioses i les federacions.

Formularis

Catàleg de formularis associats als tràmits del Departament de Justícia.

Cercador de noms

Inclou més de 1.500 noms en català amb equivalències en castellà. També s'inclouen variants familiars i col·loquials i noms estrangers adaptats.

Justiterm

El Justiterm permet fer cerques del castellà al català i del català al castellà de termes jurídics i administratius. També s'hi poden trobar termes i expressions jurídiques i administratives d'abast més general.