• Imprimeix

De quines eines disposo

Criteris lingüístics

Conté criteris lingüístics referits a qüestions de sintaxi i redacció (puntuació, mots connectors, etc.) i a convencions (tractaments protocol·laris, abreviacions, referències bibliogràfiques, majúscules i minúscules, etc.).