• Imprimeix

Formularis jurídics

Per obtenir i personalitzar-vos els formularis (en format .dot), teniu dues opcions: accedir-hi un per un o bé baixar cada joc sencer dels formularis (en aquest cas, cal que executeu el fitxer .exe per descomprimir els arxius). Tant en una opció com en l’altra, heu de desar cada fitxer .dot al directori on tingueu instal·lades les plantilles comunes de l’Office. Després, podeu modificar cada formulari segons les vostres necessitats (col·locant-hi el logotip de la vostra organització, especificant nom i cognoms d’alguna persona, etc.). Així, obtindreu unes plantilles de documents pròpies que tindreu l’opció d’obrir cada cop que creeu un document nou de Word.

Els formularis permeten:

- Emplenar els camps del formulari de manera automàtica.

- Visualitzar en la mateixa plantilla de formulari totes les indicacions externes que calen per emplenar-lo i formalitzar-lo correctament. Aquestes indicacions apareixen en forma de comentaris quan l’usuari se situa amb el ratolí damunt d’una expressió o de qualsevol altra part del formulari. En les plantilles jurídiques, les parts on hi ha comentaris se senyalen amb unes marques grogues.

- Emplenar automàticament parts dels formularis amb l’opció autotext (clicant amb el botó dret del ratolí). Els comentaris del punt anterior anuncien, si s’escau, l’opció d’autotext.