Ajornament de l'efectivitat de la demarcació notarial executada

DOGC núm. 6733, de 22.10.2014. Correcció d'errades, DOGC 6750, de 14.11.2014