• Imprimeix

Borses d'interins

Borsa d'interins 2015

En data 13 de maig de 2016 han entrat en funcionament les llistes d’integrants d’acord amb la Resolució JUS/1734/2015, de 24 de juliol, per la qual es va convocar el procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

Podeu consultar la vostra posició a les llistes mitjançant la consulta per DNI i data de naixement.

Informació relacionada

Procés selectiu

Accés a la pròrroga de la vigència de les borses d'interins i a la reordenació de la llista de funcionament

Data d'actualització:  17.05.2016