• Imprimeix

Borses d'interins

Borsa d'interins 2015

D'acord amb l'article 7 b) de l'Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, les persones que han aprovat les proves selectives realitzades d'acord amb l'última convocatòria dels diferents cossos de l'Administració de justícia (metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa, i auxili judicial) sense haver obtingut plaça, i les persones aspirants que han aprovat un dels exercicis o més de les proves selectives i que no formen part de la llista de funcionament poden presentar dins del termini de quinze dies comptadors des de la data de publicació de les notes de qualificació de les respectives proves, una sol·licitud adreçada a:

Departament de Justícia
Servei de Gestió de Recursos Humans (Personal de l'Administració de justícia)
C. de Pau Claris, 81, 3a planta. 08010 Barcelona

Les persones integrants de la llista de reserva de persones opositores s’ordenen segons la puntuació obtinguda a les proves selectives.

En data 13 de maig de 2016 han entrat en funcionament les llistes d’integrants d’acord amb la Resolució JUS/1734/2015, de 24 de juliol, per la qual es va convocar el procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

Podeu consultar la vostra posició a les llistes mitjançant la consulta per DNI i data de naixement.

Informació relacionada

Procés selectiu

Accés a la pròrroga de la vigència de les borses d'interins i a la reordenació de la llista de funcionament

Data d'actualització:  22.06.2017