Procés selectiu per elaborar una llista de persones candidates per a substitucions d'educadors socials a centres educatius (JUS/211/2017)

Calendari del procés selectiu

Resultats de la 2a prova i valoració de mèrits

Acord de 21.6.2017

Termini per presentar al·legacions: del 22 al 27 de juny

Llista d'aptes i no aptes i calendari de les entrevistes

Acord de 31.5.2017

Llista de persones que han esmenat els defectes de la sol·licitud de participació

Acord de 29.5.2017

Prova de coneixement de l'àmbit

Acord de 19.5.2017

Data límit de presentació de sol·licituds

18.5.2017

Publicació de la convocatòria

Sol·licitud de participació

 

Data d'actualització:  22.06.2017