• Imprimeix

Obtenció del títol de gestor administratiu

Calendari
Llista d’aspirants declarats aptes DOGC 7741, de 6.11.2018
Composició del tribunal i dia i hora de les proves DOGC 7644, de 18.6.2018
Dia i hora de les proves: 15.9.2018, 10.30 h, aula 2 de la Facultat de Dret (UB)
Convocatòria de les proves per a l'obtenció del títol - Tràmit
- DOGC 7562, de 20.2.2018

 

 

Data d'actualització:  06.11.2018