• Imprimeix

Administració de justícia

Calendari del procés selectiu
Convocatòria - Ordre JUS/1164/2017, de 24 de novembre (BOE 291, de 30.12.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia)
Termini de presentació de sol·licituds De l'1.12.2017 al 3.1.2018
Llista provisional d'admesos i exclosos - Ordre JUS/258/2018, de 12 de març (BOE 67, de 19.3.2018)
- Seguiment del procés (enllaç al Ministeri de Justícia)
Llista definitiva d'admesos i exclosos i convocatòria del primer exercici - Ordre JUS/488/2018, de 7 de maig, (BOE 117, de 14.5.2018)
- Llistes i convocatòria (enllaç al Ministeri de Justícia)

 

Calendari del procés selectiu: torn lliure
Convocatòria - Ordre JUS/1165/2017, de 24 de novembre (BOE 291, de 30.12.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia) 
Termini de presentació de sol·licituds De l'1.12.2017 al 3.1.2018
Llista provisional d'admesos i exclosos - Ordre JUS/190/2018, de 22 de febrer (BOE 51, de 27.2.2018)
- Llistes (enllaç al Ministeri de Justícia)
Llista definitiva d'admesos i exclosos i convocatòria del primer i segon exercici - Ordre JUS/255/2018, de 15 de març (BOE 66, de 16.3.2018)
- Llistes i convocatòria (enllaç al Ministeri de Justícia)
Correcció d'errades - Correcció d'errades de l'Ordre JUS/255/2018, de 15 de març (BOE 83, de 5.4.2018)
Llista de places Ordre JUS/980/2018, d'11 de setembre (BOE 232, de 25.09.2018)
Llista definitiva d'aprovats Ordre JUS/981/2018, d'11 de setembre (BOE 232, de 25.09.2018)

 

Calendari del procés selectiu: promoció interna
Convocatòria - Ordre JUS/930/2017, de 19 de setembre (BOE 239, de 4.10.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia) 
Modificació de l'ordre de convocatòria - Ordre JUS/1272/2017, de 13 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre JUS/930/2017 (BOE 311, de 23.12.2017)
Llista definitiva d'admesos i exclosos - Ordre JUS/6/2018, d'11 de gener (BOE 12, de 13.01.2018)
- Llistes (enllaç al Ministeri de Justícia)
Llista definitiva d'aprovats

- Ordre JUS/867/2018, de 21 de juliol (BOE 193, de 10. 8.2018)

Esmena sobre el còmput de termini

- Nota (enllaç al Ministeri de Justícia)

 

Calendari del procés selectiu: torn lliure
Convocatòria - Ordre JUS/1166/2017, de 24 de novembre (BOE 291, de 30.12.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia) 
Termini de presentació de sol·licituds De l'1.12.2017 al 3.1.2018
Llista provisional d'admesos i exclosos - Ordre JUS/240/2018, de 2 de març (BOE 60, de 9.3.2018)
- Llistes (enllaç al Ministeri de Justícia)
Llista definitiva d'admesos i exclosos i convocatòria del primer exercici

- Ordre JUS/434/2018, de 25 d'abril (BOE 104, de 30.4.2018)
- Llistes i convocatòria (enllaç al Ministeri de Justícia)

Llista definitiva d'aprovats del procés selectiu

- Ordre JUS/1087/2018 (BOE 252, de 18.10.2018)

 

 

Calendari del procés selectiu: promoció interna
Convocatòria - Ordre JUS/931/2017, de 25 de setembre (BOE 239, de 4.10.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia)
Modificació de l'ordre de convocatòria - Ordre JUS/1272/2017, de 13 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre JUS/930/2017 (BOE 311, de 23.12.2017)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

- Ordre JUS/62018, d'11 de gener (BOE 12, de 13.1.2017)
- Llistes (enllaç al Ministeri de Justícia)

Llista definitiva d'aprovats

- Ordre JUS/865/2018, de 27 de juliol (BOE 193, de 10.8.2018)

Esmena sobre el còmput de termini

Nota (enllaç al Ministeri de Justícia)

 

Calendari del procés selectiu
Nomenament de funcionaris en pràctiques i convocatòria al curs selectiu - Ordre de 12 d'abril i annexos (Ministeri de Justícia)

Llista definitiva d'admesos i exclosos 

- Llista definitiva d'admesos i exclosos (Ministeri de Justícia)

Llista provisional d'admesos i exclosos 

- Ordre JUS/628/2017 (BOE 156, de 3.7.2017)

Convocatòria

- Ordre JUS/350/2017 (BOE 93, de 19.04.2017)

 

Data d'actualització:  18.10.2018