• Imprimeix

Administració de justícia

Calendari del procés selectiu
Convocatòria - Ordre JUS/1164/2017, de 24 de novembre (BOE 291, de 30.12.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia)
Termini de presentació de sol·licituds De l'1.12.2017 al 3.1.2018

 

Calendari del procés selectiu: torn lliure
Convocatòria - Ordre JUS/1165/2017, de 24 de novembre (BOE 291, de 30.12.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia) 
Termini de presentació de sol·licituds De l'1.12.2017 al 3.1.2018

 

Calendari del procés selectiu: promoció interna
Convocatòria - Ordre JUS/930/2017, de 19 de setembre (BOE 239, de 4.10.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia) 

 

Calendari del procés selectiu: torn lliure
Convocatòria - Ordre JUS/1166/2017, de 24 de novembre (BOE 291, de 30.12.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia) 
Termini de presentació de sol·licituds De l'1.12.2017 al 3.1.2018

 

Calendari del procés selectiu: promoció interna
Convocatòria - Ordre JUS/931/2017, de 25 de setembre (BOE 239, de 4.10.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia)

 

Calendari del procés selectiu

Llista definitiva d'admesos i exclosos 

- Llista definitiva d'admesos i exclosos (Ministeri de Justícia)

Llista provisional d'admesos i exclosos 

- Ordre JUS/628/2017 (BOE 156, de 3.7.2017)

Convocatòria

- Ordre JUS/350/2017 (BOE 93, de 19.04.2017)

 

Data d'actualització:  30.11.2017