• Imprimeix

Administració de justícia

Calendari del procés selectiu
Convocatòria - Ordre JUS/1164/2017, de 24 de novembre (BOE 291, de 30.12.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia)
Termini de presentació de sol·licituds De l'1.12.2017 al 3.1.2018

 

Calendari del procés selectiu: torn lliure
Convocatòria - Ordre JUS/1165/2017, de 24 de novembre (BOE 291, de 30.12.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia) 
Termini de presentació de sol·licituds De l'1.12.2017 al 3.1.2018
Llista provisional d'admesos i exclosos - Ordre JUS/190/2018, de 22 de febrer, (BOE 51, de 27.2.2018)
- Llistes (enllaç al Ministeri de Justícia)
Llista definitiva d'admesos i exclosos i convocatòria del primer i segon exercici - Ordre JUS/255/2018, de 15 de març, (BOE 66, de 16.3.2018)
- Llistes i convocatòria (enllaç al Ministeri de Justícia)

 

Calendari del procés selectiu: promoció interna
Convocatòria - Ordre JUS/930/2017, de 19 de setembre (BOE 239, de 4.10.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia) 
Modificació de l'ordre de convocatòria - Ordre JUS/1272/2017, de 13 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre JUS/930/2017 (BOE 311, de 23.12.2017)
Llista definitiva d'admesos i exclosos - Ordre JUS/62018, d'11 de gener (BOE 12, de 13.01.2018)
- Llistes (enllaç al Ministeri de Justícia)

 

Calendari del procés selectiu: torn lliure
Convocatòria - Ordre JUS/1166/2017, de 24 de novembre (BOE 291, de 30.12.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia) 
Termini de presentació de sol·licituds De l'1.12.2017 al 3.1.2018
Llista provisional d'admesos i exclosos - Ordre JUS/240/2018, de 9 de març (BOE 60, de 9.3.2018)
- Llistes (enllaç al Ministeri de Justícia)

 

 

Calendari del procés selectiu: promoció interna
Convocatòria - Ordre JUS/931/2017, de 25 de setembre (BOE 239, de 4.10.2017)
Inscripció (enllaç al Ministeri de Justícia)
Modificació de l'ordre de convocatòria - Ordre JUS/1272/2017, de 13 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre JUS/930/2017 (BOE 311, de 23.12.2017)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

- Ordre JUS/62018, d'11 de gener (BOE 12, de 13.01.2017)
- Llistes (enllaç al Ministeri de Justícia)

 

Calendari del procés selectiu

Llista definitiva d'admesos i exclosos 

- Llista definitiva d'admesos i exclosos (Ministeri de Justícia)

Llista provisional d'admesos i exclosos 

- Ordre JUS/628/2017 (BOE 156, de 3.7.2017)

Convocatòria

- Ordre JUS/350/2017 (BOE 93, de 19.04.2017)

 

Data d'actualització:  16.03.2018