• Imprimeix

Borsa d'interins de l'Administració de justícia

Borsa d'interins 2017

El 7 de juliol de 2017 es va publicar al DOGC núm. 7407 l'Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol, per la qual es regula la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia a Catalunya, que va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. No obstant això, fins al moment en què es constitueixin les llistes de les borses de personal interí d'acord amb el que estableix l'Ordre, les llistes o borses anteriors continuaran funcionant d'acord amb les seves normes específiques.

El 24 de juliol es va publicar al DOGC núm. 7418 la Resolució JUS/1755/2017, de 19 de juliol, de convocatòria del procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

El període per presentar les sol·licituds és del 16 al 30 de setembre de 2017.

Presentació de sol·licituds del 16 al 30 de setembre

Borsa d'interins 2015

D'acord amb l'article 7 b) de l'Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, les persones que han aprovat les proves selectives realitzades d'acord amb l'última convocatòria dels diferents cossos de l'Administració de justícia (metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa, i auxili judicial) sense haver obtingut plaça, i les persones que han aprovat un dels exercicis o més de les proves selectives i que no formen part de la llista de funcionament tenien un termini de quinze dies comptadors des de la data de publicació de les notes de qualificació de les respectives proves, per presentar una sol·licitud adreçada a:

Departament de Justícia
Servei de Gestió de Recursos Humans (Personal de l'Administració de justícia)
C. de Pau Claris, 81, 3a planta. 08010 Barcelona

Les persones integrants de la llista de reserva de persones opositores s’ordenen segons la puntuació obtinguda a les proves selectives.

Data d'actualització:  15.09.2017