• Imprimeix

Borsa d'interins de l'Administració de justícia

Borsa d'interins 2017

Es prorroga el termini per aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos fins a l'1 d'abril

Borsa d'interins 2015

D'acord amb l'article 7 b) de l'Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, les persones que han aprovat les proves selectives realitzades d'acord amb l'última convocatòria dels diferents cossos de l'Administració de justícia (metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa, i auxili judicial) sense haver obtingut plaça, i les persones que han aprovat un dels exercicis o més de les proves selectives i que no formen part de la llista de funcionament tenien un termini de quinze dies comptadors des de la data de publicació de les notes de qualificació de les respectives proves, per presentar una sol·licitud adreçada a:

Departament de Justícia
Servei de Gestió de Recursos Humans (Personal de l'Administració de justícia)
C. de Pau Claris, 81, 3a planta. 08010 Barcelona

Les persones integrants de la llista de reserva de persones opositores s’ordenen segons la puntuació obtinguda a les proves selectives.

Data d'actualització:  26.01.2018