• Imprimeix

JUS/546/2017

Procés selectiu per ocupar llocs de reforç per excés o acumulació de tasques del cos de tècnics especialistes, grup serveis penitenciaris, als centres penitenciaris

Calendari del procés selectiu

Convocatòria

Anunci de 24.11.2017
Termini de presentació de sol·licituds Del 24 al 30 de novembre de 2017

Llista de persones convocades a fer les proves físiques

- Nota informativa
- Llista de persones amb millor puntuació
- Llista de persones de reserva amb millor puntuació

Proves físiques i presentació del certificat mèdic

14.12.2017, a les 9 h
Lloc: CAR (av. de l'Alcalde Barnils, 3-5.  St. Cugat del Vallès, 08174)

- Llista de persones aptes 

Curs selectiu

Dies 15 (presentació i acreditació a les 8.30 h), 16 i 18.12.2017
Lloc: CEJFE
(c. d'Ausiàs Marc, 40 Barcelona, 08010)
- Informació sobre el curs (tríptic)
- Criteris d'avaluació del curs

Prova de coneixements del curs selectiu

19.12.2017, de 10 a 12 h
Lloc: CEJFE (c. d'Ausiàs Marc, 40 Barcelona, 08010)

Prova de coneixements de català

19.12.2017, de 12.30 a 14.30 h
Nota informativa 

 

Data d'actualització:  15.12.2017