• Imprimeix

Voluntats digitals

Llei de les voluntats digitals

La Llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil, publicada al DOGC núm. 7401, de 29 de juny de 2017, estableix que els testaments puguin contenir voluntats digitals i la designació d'una persona encarregada d'executar-les. També crea un registre electrònic de voluntats digitals en què s'inscriurien els documents amb les voluntats. Entre els actius d’una herència digital, la llei hi distingeix les comunicacions electròniques, els comptes de xarxes socials, l’emmagatzematge d'arxius al núvol; o els béns, serveis i dominis adquirits per la persona traspassada.

Així mateix, la Llei reconeix que per protegir els menors dels riscos de les xarxes socials els pares tenen el dret i l'obligació d'actuar per evitar que facin un ús inapropiat d'internet.

El fet que el Tribunal Constitucional mantingui suspesos alguns articles d'aquesta Llei impedeix crear el registre de voluntats digitals, que no es podrà posar en funcionament fins que es dicti la sentència corresponent, si el Tribunal en confirma la validesa.

Aquest registre, dependent del Departament de Justícia, ha de permetre la designació telemàtica de l'hereu digital des de qualsevol ordinador si es disposa de signatura electrònica. Davant dels prestadors de serveis, la inscripció al registre de voluntats digitals tindrà el mateix valor que el testament.

Data d'actualització:  31.07.2018