• Imprimeix

Voluntats digitals

Llei de les voluntats digitals

 La Llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil, publicada al DOGC núm. 7401, de 29 de juny, estableix que els testaments puguin contenir voluntats digitals i la designació d'una persona encarregada d'executar-les. També crea un registre electrònic de voluntats digitals en què s'inscriurien els documents amb les voluntats. Entre els actius d’una herència digital, la llei hi distingeix les comunicacions electròniques, els comptes de xarxes socials, l’emmagatzematge d’arxius al núvol; o els béns, serveis i dominis adquirits per la persona traspassada.

Quan es desenvolupi reglamentàriament la Llei, es crearà el registre de voluntats digitals, que dependrà del Departament de Justícia. Aquest registre permetrà la designació telemàtica de l’hereu digital des de qualsevol ordinador, si es disposa de signatura electrònica. Davant dels prestadors de serveis, la inscripció al registre de voluntats digitals tindrà el mateix valor que el testament.

Així mateix, la Llei reconeix que per protegir els menors dels riscos de les xarxes socials els pares tenen el dret i l’obligació d’actuar per evitar que facin un ús inapropiat d'internet.

Data d'actualització:  30.06.2017