• Imprimeix

Comunicació del web de transparència de les entitats jurídiques sense ànim de lucre

Justícia 20415 - 20415 Departament de Justícia justicia

Les associacions i federacions de règim general i les d'utilitat pública i les fundacions han de comunicar el web de transparència per poder integrar la seva informació al portal de la transparència de la Generalitat d'acord amb la Llei 19/2014.

Llegiu-ne més

Associacions i federacions inscrites en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya que gestiona el Departament de Justícia, que hagin percebut ajuts i subvencions en els termes de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Què necessiteu fer?

Data actualització 31.05.2017