• Imprimeix

Procés selectiu per accedir al cos tècnic d'especialistes de serveis penitenciaris per promoció interna

Justícia 21397 - 21397- tecnics_especialistes_promocio_interna-ju028 Departament de Justícia justicia

És un procés selectiu per proveir 38 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C1), grup de serveis penitenciaris, mitjançant el torn de promoció interna.  

Llegiu-ne més

Plantilles de correcció de la primera prova, test de coneixements i supòsits pràctics models A i B

A les persones funcionàries del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, amb el títol de batxillerat, amb una antiguitat mínima de 2 anys en el cos; o que tinguin una antiguitat mínima de 5 anys i hagin superat el curs de formació impartit pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada; o bé una antiguitat de 10 anys en el cos.

Què necessiteu fer?

Data actualització 08.10.2018